nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Vergoeding

Billijke vergoeding wegens eenzijdig opstellen verbeterplan

Billijke vergoeding wegens eenzijdig opstellen verbeterplan

dinsdag 12 mei 2020
Billijke vergoeding wegens eenzijdig opstellen verbeterplan € 100.000 moest een werkgever betalen omdat hij in een disfunctioneringstraject de werknemer teveel aan zijn lot had overgelaten. De...
Is een jarenlange toeslag vaste arbeidsvoorwaarde geworden?

Is een jarenlange toeslag vaste arbeidsvoorwaarde geworden?

vrijdag 24 april 2020
Toeslag vaste arbeidsvoorwaarde? Vaak is er discussie tussen werkgever en werknemer over de vraag of een jaarlijks uitgekeerde toeslag een vast looncomponent is geworden. Zo ook in de uitspraak va...
Geen gefixeerde schadevergoeding voor werkgever…

Geen gefixeerde schadevergoeding voor werkgever…

vrijdag 30 augustus 2019
Wanneer een werknemer of werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt zonder de opzegtermijn in acht te nemen, is deze een vergoeding verschuldigd aan de andere partij. Dit wordt ook wel onregelmatige opze...
De transitievergoeding:de wijzigingen

De transitievergoeding:de wijzigingen

dinsdag 30 april 2019
In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Maaike over de wijzigingen van de transitievergoeding per 1 januari 2020.
Tijdig declaraties indienen

Tijdig declaraties indienen

vrijdag 22 juni 2018
Als een werknemer kosten maakt voor de uitoefening van zijn werk kunnen daar afspraken over worden gemaakt over hoe de declaratie van die kosten plaats dient te vinden. Onlangs oordeelde de kantonr...
Voer verweer!

Voer verweer!

vrijdag 8 juni 2018
Een van de vuistregels die zowel een werknemer als een werkgever moet naleven is: dat als je het ergens niet mee eens bent met wat er wordt gesteld, dien je dit ook te zeggen. In een zeer korte uit...
Aanzeggen: doe het schriftelijk!

Aanzeggen: doe het schriftelijk!

vrijdag 1 juni 2018
Zo nu en dan zie je een uitspraak over de aanzegverplichting voorbij komen. De wetgever heeft de aanzegverplichting voor de werkgever in het leven geroepen om de werknemer tijdig duidelijkheid te geve...
Billijke vergoeding: € 628.000!!!!

Billijke vergoeding: € 628.000!!!!

donderdag 17 mei 2018
Anders dan de kantonrechtersformule is het sinds de invoering van de WWZ altijd gokken wat de hoogte van een billijke vergoeding zal zijn. De Hoge Raad heeft zich inmiddels uitgelaten over welke facto...
Hoge Raad: een transitievergoeding kan ook verschuldigd zijn bij ontslag op staande voet

Hoge Raad: een transitievergoeding kan ook verschuldigd zijn bij ontslag op staande voet

vrijdag 6 april 2018
Wanneer een werknemer op staande voet wordt ontslagen, betekent dit niet automatisch dat geen recht op een transitievergoeding bestaat. Dat heeft de Hoge Raad onlangs overwogen.
Is de werkgever aansprakelijk voor negatief Facebook-bericht?

Is de werkgever aansprakelijk voor negatief Facebook-bericht?

donderdag 15 februari 2018
Het komt wel eens voor dat werkgevers (negatieve) informatie over hun (ex-)werknemers op social media verspreiden. Recentelijk heeft de kantonrechter uitspraak gedaan over de vraag of de werkgever in ...
Schade door werknemer verrekenen met vergoeding?

Schade door werknemer verrekenen met vergoeding?

vrijdag 22 december 2017
Als een werknemer schade veroorzaakt, kan het schadebedrag op werknemer worden verhaald door werkgever in het geval die schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Dit mo...
De verstoorde arbeidsverhouding is ernstig aan werkgever te wijten

De verstoorde arbeidsverhouding is ernstig aan werkgever te wijten

vrijdag 3 november 2017
De werkgever heeft dusdanig bijgedragen aan de verstoring van de arbeidsverhouding, dat zij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Het hof kent op basis van alle omstandigheden een billijke vergoeding v...

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!