Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
4 Belangrijke tips voor werkgevers bij grensoverschrijdend gedrag van werknemers

4 Belangrijke tips voor werkgevers bij grensoverschrijdend gedrag van werknemers

Gepubliceerd: 15-dec-2017 08:00

Een op de zes werknemers wordt geïntimideerd, gepest of gediscrimineerd. Het kan gaan om verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag zoals seksueel getinte opmerkingen of berichten, seksueel getinte afbeeldingen toezenden/tonen, langdurig aanstaren, vastpakken, arm om de schouder leggen, iemand de doorgang versperren e.d. Veel gevallen worden niet gemeld. Het grensoverschrijdende gedrag leidt gemiddeld tot zeven extra verzuimdagen en verhoogt de kans op een burn-out. De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en is verplicht om risico's in kaart te brengen. Welke concrete maatregelen kunt u nemen:

1.Beleid en sancties

Maak (samen met de ondernemingsraad) beleid/gedragscode dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt geaccepteerd en ook arbeidsrechtelijke en/of strafrechtelijke consequenties kan hebben. Dat werkt preventief en corrigerend.

2. Voorlichting

Maak binnen uw organisatie bekend wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan en geef aan dat dit gedrag niet wordt geaccepteerd en ook arbeidsrechtelijke en/of strafrechtelijke consequenties kan hebben en leg het beleid of gedragscode schriftelijk in een regeling vast, zodat iedereen weet hoe men in bepaalde situaties met elkaar om hoort te gaan en welke procedure kan worden gevolgd.

3. Preventie

Grensoverschrijdend gedrag kan voorkomen worden door aandacht te besteden aan de werkomgeving (bijvoorbeeld het inrichten van werkplekken en verlichting) en de bedrijfscultuur (bijvoorbeeld het tegengaan van grensoverschrijdende taal, teksten en afbeeldingen).


4.Vertrouwenspersoon

In de praktijk blijkt dat veel werknemers grensoverschrijdend gedrag niet melden. Een (professionele) vertrouwenspersoon kan een werknemer wel de veiligheid bieden om over grensoverschrijdend gedrag te praten. Voorwaarde is wel dat een vertrouwenspersoon onafhankelijk te werk kan gaan. Daarnaast is ook geheimhouding van belang, omdat veel slachtoffers het idee hebben dat zij/hij toch niet wordt geloofd, er toch niets aan wordt gedaan, het niet bewezen kan worden of zelf hun eigen baan op het spel kan staan.

Bij de kantonrechter wordt een werknemer die zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag "afgestraft" met een ontbinding op grond van ernstig verwijtbaar handelen, zonder enige vergoeding.
 

NOVO’s tip

Neem concrete maatregelen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan!

Wilt u meer informatie? De advocaten van NOVO Advocaten, Specialist in Arbeidsrecht te Breda staan u graag te woord. U kunt ons bereiken per mail op info@novo-advocaten.nl of telefonisch op 076-2056040

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!