Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Is de aanzegvergoeding ook verschuldigd na lang onderhandelen?

Is de aanzegvergoeding ook verschuldigd na lang onderhandelen?

Gepubliceerd: 26-jan-2018 08:00

Op grond van de wet moet de werkgever arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanzeggen. Dit betekent dat de werkgever uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, schriftelijk aan de werknemer kenbaar moet maken of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet en zo ja onder welke voorwaarden. De ratio hiervan is dat de werknemer tijdig op zoek kan gaan naar een andere baan en dan wellicht geen beroep hoeft te doen op een uitkering. Indien de werkgever niet tijdig aanzegt, kan de werknemer aanspraak maken op een aanzegvergoeding. Onlangs heeft de kantonrechter zich hieromtrent nader uitgelaten.

 

Aanzegverplichting

Werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot 01 oktober bij zijn werkgever. Per 10 februari heeft werknemer zich ziekgemeld. Op 21 maart heeft werkgever middels een e-mailbericht aan werknemer te kennen gegeven dat werknemer geen arbeid meer hoeft te verrichten en dat zijn loon wordt doorbetaald. Daarnaast geeft werkgever hierin aan dat partijen streven naar een goede beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Partijen trachten hierna tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te komen. Dit mislukt echter. De arbeidsovereenkomst is op 30 september jl. van rechtswege geëindigd.

 

Vergoeding

Inmiddels ex-werknemer is van mening dat zijn ex-werkgever niet tijdig heeft aangezegd, omdat zijn ex-werkgever pas op 30 september via een e-mailbericht aan hem te kennen heeft gegeven dat zijn arbeidsovereenkomst per 1 oktober jl. eindigt. Daarom vordert ex-werknemer de aanzegvergoeding van een  één maandsalaris.

 

Redelijkheid en billijkheid

Ex-werkgever verweert zich door te stellen dat het gelet op de omstandigheden van dit geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat ex-werknemer een beroep doet op de aanzegvergoeding. Hierbij voert hij aan dat beide partijen al voor het einde van de afgesproken tijd de arbeidsovereenkomst wensten op te zeggen en dat er daarom nooit onzekerheid heeft bestaan over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst.

 

Duidelijk geen voortzetting van het dienstverband voor ogen 

De kantonrechter is van mening dat het e-mailbericht van ex-werkgever van 21 maart jl. duidelijkheid verschaft over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, omdat dit e-mailbericht streeft naar beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hiermee voldoet ex-werkgever tijdig aan zijn aanzegverplichting. Bovendien is na het mislukken van de onderhandelingen omtrent de voorwaarden van de vaststellingsovereenkomst uit niets gebleken dat ex-werkgever de arbeidsovereenkomst toch wil voortzetten. De kantonrechter oordeelt dan ook dat op grond van deze omstandigheden het beroep van ex-werknemer op de aanzegvergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

 

NOVO’s Tip:

Werkgevers laten regelmatig na om tijdig een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te zeggen. De werknemer kan in zo’n geval aanspraak maken op de aanzegvergoeding. Wilt u als werknemer weten of u recht heeft op een aanzegvergoeding of wilt u als werkgever weten hoe u dit kunt voorkomen? Bel of mail NOVO Advocaten te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 076-2056040 of per mail op info@novo-advocaten.nl

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!