Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
(Hoe) is de arbeidsovereenkomst beëindigd?

(Hoe) is de arbeidsovereenkomst beëindigd?

Gepubliceerd: 22-feb-2018 08:00

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren rechtsgeldig worden beëindigd, die elk op zichzelf een eigen consequentie kan hebben. Daarom is van belang om te weten of en op welke manier je de arbeidsovereenkomst moet eindigen. De kantonrechter heeft onlangs geoordeeld in een zaak waarin onduidelijkheid bestond over de vraag of überhaupt de arbeidsovereenkomst is beëindigd en zo ja, langs welke weg dit heeft plaatsgevonden.

Beëindiging arbeidsovereenkomst?

Wat was het geval? Werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die tussentijds opzegbaar is. Op 28 september 2017 is werknemer niet verschenen op zijn werk. Zijn leidinggevende heeft dezelfde dag nog een WhatsApp-bericht gestuurd, waarin wordt aangegeven dat de arbeidsovereenkomst vanwege het niet verschijnen wordt ontbonden. Werknemer heeft hierop gereageerd dat hij deze keuze begrijpt. Dezelfde dag heeft werkgever op verzoek van werknemer het ontslag schriftelijk bevestigd, waarbij zij aangeeft dat werknemer op eigen verzoek ontslag heeft genomen.

In reactie hierop heeft werknemer op 2 oktober 2017 te kennen gegeven dat hij bezwaar maakt tegen deze brief, omdat hij van mening is dat hij geen ontslag heeft genomen.

Twee dagen later stuurt werknemer nog een brief naar werkgever, waarbij hij uitlegt dat hij van 28 september tot 4 oktober ziek zou zijn geweest en dat hij vanaf 4 oktober weer kan werken. Werkgever heeft hierop te kennen gegeven dat indien geen sprake is van ontslag op eigen verzoek, er dan in ieder geval sprake is van een beëindiging met wederzijds goedvinden gezien de instemmende reactie van werknemer, dan wel dat er sprake is van ontslag op staande voet, omdat werknemer zou hebben gelogen over zijn ziekmelding op 28 september 2017.

Werknemer blijft evenwel van mening dat er geen sprake is van een rechtsgeldige beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst en vraagt de kantonrechter de opzegging van werkgever, áls deze al heeft plaatsgevonden, te vernietigen.

Tussentijdse opzegging?

De kantonrechter legt uit dat de werkgever dient te onderzoeken of een verklaring van een werknemer die gericht is op vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst bewust is afgelegd. Vanwege de vergaande gevolgen die deze mogelijkheid met zich meebrengt, zoals het verliezen van het recht op een WW-uitkering, mag de werkgever hier niet snel van uit gaan.

De kantonrechter is van oordeel dat werkgever uit de reactie van werknemer op het WhatsApp-bericht niet mocht opmaken dat werknemer zelf de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, omdat hierin geen duidelijke en ondubbelzinnige verklaring valt te lezen. De arbeidsovereenkomst is dus niet opgezegd door werknemer.

Met wederzijds goedvinden?

Een arbeidsovereenkomst kan ook met wederzijds goedvinden worden beëindigd door middel van een schriftelijke beëindigingsovereenkomst. Ook hier geldt de onderzoeksplicht van de werkgever en de werknemer heeft bovendien een bedenktermijn van 14 dagen waarmee hij die beëindigingsovereenkomst kan ontbinden..

De kantonrechter oordeelt in dat kader dat evenmin sprake is van beëindiging met wederzijds goedvinden, omdat werknemer per e-mailbericht van 2 oktober 2017 te kennen heeft gegeven dat hij het niet eens is met de inhoud van de ontslagbevestiging van werkgever van 28 september 2017, derhalve binnen 14 dagen. Werknemer heeft dus niet de bedoeling gehad om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Opzegging met instemming van werknemer?

De werkgever kan een arbeidsovereenkomst opzeggen, indien sprake is van een dringende reden en indien de werknemer hiermee instemt. De werknemer kan ook hier zijn verklaring binnen veertien dagen herroepen.

De kantonrechter is van oordeel dat werknemer zijn verklaring tijdig heeft herroepen, indien het WhatsApp-bericht van werknemer al zou kunnen worden aangemerkt als een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring gericht op de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. Werknemer heeft dus óók niet ingestemd met de opzegging door zijn werkgever.

Ontslag op staande voet?

De kantonrechter is tot slot van mening dat op 28 september 2017 geen ontslag op staande voet heeft plaatsgevonden, omdat van eenduidige berichtgeving geen sprake was, noch is het ontslag op staande voet gegeven bij brief van 9 oktober 2017. In deze zaak is namelijk niet vast komen te staan dat werknemer heeft gelogen over zijn ziekmelding, waardoor het niet verschijnen op werk resteert als dringende reden. Het niet verschijnen op werk heeft plaatsgevonden op 28 september terwijl de brief dateert op 9 oktober 2017. Dit heeft als gevolg dat niet is voldaan het onverwijldheidsvereiste.

Conclusie

De arbeidsovereenkomst van werknemer is niet rechtsgeldig beëindigd. Geen van de gronden die werkgever heeft aangevoerd kan gestand houden, waardoor werknemer recht heeft op loon totdat zijn arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is geëindigd.

NOVO’s Tip

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden beëindigd. Elke manier brengt zijn eigen gevolgen met zich mee. Zo verliest de werknemer zijn recht op een WW-uitkering en op een transitievergoeding, indien hij zelf de arbeidsovereenkomst opzegt of indien hij op staande voet wordt ontslagen. Wilt u als werkgever weten op welke manier u het best afscheid kunt nemen van uw werknemer of wilt u als werknemer weten of uw arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is opgezegd? Bel of mail NOVO Advocaten te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 076-2056040 of per mail op info@novo-advocaten.nl

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!