Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Vrijwilliger toch een arbeidsovereenkomst?

Vrijwilliger toch een arbeidsovereenkomst?

Gepubliceerd: 07-sep-2018 08:00

Beste vrijwilliger, na drie jaar trouwe dienst voelen wij ons genoodzaakt afscheid van u te nemen. Sterker nog, bij deze wordt u op staande ontslagen. Voor amateurvoetbalvereniging DCG was dit zo gezegd, zo gedaan. Maar kan en mag dit eigenlijk wel? Hierover oordeelde de rechtbank Amsterdam.

Feiten

Vanaf 2015 is vrijwilliger actief bij amateurvoetbalvereniging DCG als jeugdtrainer. Dit kost hem ongeveer 9 uur per week en hij ontvangt hiervoor een vergoeding van € 1.240,00 per jaar. Per april 2017 is vrijwilliger, op verzoek van DCG, de functie van Technisch Coördinator Onderbouw (hierna verder te noemen: TCO) gaan vervullen voor maar liefst 14 uur per week. Vrijwilliger ontvangt hiervoor een maandelijkse vergoeding van € 550,00, hetgeen veel hoger is dan de fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding van € 150,00 per maand. Naar aanleiding van zijn nieuwe functie maakt vrijwilliger zelf een (concept) arbeidsovereenkomst op voor bepaalde tijd, die ingaat op 1 mei 2017 en eindigt op 30 juni 2018. DCG heeft deze overeenkomst niet ondertekend. Zij reageert hierop door vrijwilliger op 2 mei 2017 een opzet voor een Vrijwilligersregeling Trainer toe te sturen voor het seizoen van 01september 2017 tot en met 31 mei 2018. Op 6 maart 2018 wordt vrijwilliger op staande voet ontslagen.

Vrijwilliger stelt zich op het standpunt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen partijen en dat hij ten onrechte op staande voet is ontslagen. Hij verzoekt de rechtbank dan ook tot  vernietiging van het ontslag op staande voet en betaling van zijn achterstallig loon.

Is er een arbeidsovereenkomst?

DCG heeft de door vrijwilliger opgestelde arbeidsovereenkomst nooit getekend, in die zin zou er dus geen arbeidsovereenkomst bestaan tussen partijen. Dit is te kort door de bocht zegt de rechter. Vrijwilliger heeft namelijk in zijn functie als TCO meer dan drie opeenvolgende maanden, wekelijks dan wel gedurende ten minste twintig uren per maand, arbeid verricht voor DCG, waardoor het rechtsvermoeden van artikel 7:610a BW van kracht is. Dit houdt in dat er door deze omstandigheid het vermoeden bestaat dat vrijwilliger zijn werkzaamheden heeft verricht krachtens een arbeidsovereenkomst. Daarbij overschrijdt de door DCG betaalde vergoeding van € 550,00 per maand ruimschoots de fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding van € 150,00 per maand, werkte vrijwilliger op vaste werktijden en heeft DCG de samenwerking formeel beëindigd bij brief van 6 maart omdat er een ‘onwerkbare situatie’ was ontstaan. Er lijken dus voldoende aanwijzingen te zijn om te kunnen concluderen dat vrijwilliger werkzaam was op basis van een arbeidsovereenkomst.

DCG brengt hier op haar beurt tegen in dat vrijwilliger niet gehouden was om de werkzaamheden persoonlijk te verrichten. Daarnaast zou er ook geen sprake geweest zijn van een gezagsverhouding, hetgeen het bestaan van de arbeidsovereenkomst dus weer teniet zou kunnen doen.

De rechtbank is echter van mening dat het vrijwilliger niet vrij stond om zich in zijn werkzaamheden te laten vervangen, dit leidt zij af uit de wijze waarop vrijwilliger gepresenteerd is aan de ouders van de club als nieuwe TC Onderbouw. Ook is de rechtbank van mening dat er wel degelijk sprake is van een gezagsverhouding tussen vrijwilliger en DCG. Vrijwilliger wordt namelijk in de mailwisseling met de technisch manager duidelijk op zijn taken en werkzaamheden gewezen en deze staan opgenomen in het Technisch Jeugdplan. Uit de Vrijwilligersregeling kan niet alleen worden opgemaakt dat zijn taken en verantwoordelijkheden specifiek zijn beschreven, maar ook dat vrijwilliger tweemaal per seizoen beoordeeld zal worden door de technisch manager. De rechtbank oordeelt dan ook dat vrijwilliger wel degelijk krachtens een arbeidsovereenkomst werkzaam was.

Over de einddatum van de arbeidsovereenkomst beslist de rechtbank dat deze op 1 juni 2018 van rechtswege is geëindigd. Partijen hebben in hun conceptovereenkomst weliswaar beide een andere datum opgenomen maar zij hebben wel dezelfde intentie gehad: de activiteiten voortzetten tot het einde van het voetbalseizoen.

Ontslag

Er is dus sprake van een arbeidsovereenkomst tussen vrijwilliger en DCG, maar had DCG deze ook zomaar mogen beëindigen? Ofwel hebben zij zich aan de voorwaarde gehouden die gesteld zijn aan het ontslag op staande voet, te weten een dringende reden die onverwijld aan de werknemer is medegedeeld.

Nee, oordeelt de rechtbank. DCG verkeerde in de veronderstelling dat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst met vrijwilliger en daarmee ook dat zij niet gebonden zou zijn aan de ontslagregels. Nu er naar het oordeel van de rechtbank sprake is van een arbeidsovereenkomst dient DCG zich als werkgever alsnog te houden aan deze regels. Het ingenomen standpunt van DCG dat er sprake is van een ‘onwerkbare situatie’ kan het gegeven ontslag op staande voet dan ook niet langer rechtvaardigen. De opzegging is daarmee niet rechtsgeldig.

Oordeel

Het verzoek tot vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst wordt door rechtbank toegewezen, evenals de ingestelde vordering van vrijwilliger tot het betalen van zijn achterstallige loon. De arbeidsovereenkomst is immers pas op 1 juni 2018 van rechtswege geëindigd waardoor vrijwilliger zijn recht op loon behoudt tot deze datum.

Novo’s tip

Dat u als werkgever gebonden bent aan de regels van het ontslagrecht ten aanzien van een ieder die bij u in dienst is op grond van een arbeidsovereenkomst, spreekt voor zich. Wat minder vanzelfsprekend is, is een vrijwilliger die zich beroept op dit ontslagrecht. Desalniettemin kan een vrijwilliger wel in zijn recht staan indien het geheel van omstandigheden maakt dat er ook ten aanzien van hem eigenlijk sprake is van een arbeidsovereenkomst. Neem als werkgever dan ook altijd het zekere voor het onzekere en houdt u zich ten aanzien van al uw medewerkers aan de wettelijke regels m.b.t. het ontslag. Zo voorkomt u niet alleen dat een door u gegeven ontslag niet rechtsgeldig wordt verklaard, maar ook de daarmee gepaarde kosten.

Heeft u vragen over een situatie op de werkvloer die vraagt om een ontslag en weet u eigenlijk niet zo goed wat uw rechten en plichten zijn als werkgever? Of bent u anderzijds juist ontslagen en heeft u het vermoeden dat uw rechten niet in acht zijn genomen? Dan helpt NOVO Advocaten te Breda, specialist in het arbeidsrecht, u graag verder. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via info@novo-advocaten.nl of bel naar 076-2056040.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!