Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Hobby of onderneming?

Hobby of onderneming?

Gepubliceerd: 19-okt-2018 08:00

Werkloosheid, of de dreiging van werkloosheid, gaat gepaard met een hoop onzekerheden. Niet alleen uw financiële zekerheid valt weg, ook uw dagbesteding ziet er ineens heel anders uit. Voor velen is dit dan ook het moment om een oude hobby nieuw leven in te blazen of wellicht een nieuwe hobby te ontdekken. Soms gaat het beoefenen van een hobby gepaard met het behalen van een financieel voordeel waardoor er een discussie ontstaat over de staat van werkloosheid en de daarmee verknochte rechten. U zult misschien denken: ‘Wat maakt het uit, het is toch juist mooi meegenomen als men van zijn hobby zijn beroep weet te maken?’ Maar voor het ontvangen van een WW-uitkering ligt dat genuanceerder. Zo blijkt ook maar weer uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep waarbij de heer X door een flinke  terugvordering van het UWV uit zijn waan werd gehaald dat zijn wijnbar annex winkel slechts een hobby zou zijn.

Ontslag en een (betaalde) hobby naast WW

De heer X is vanaf 2004 werkzaam als docent. Per 1 juni 2014 wordt hij vrijgesteld van werk. Op 1 oktober 2014 wordt zijn dienstverband via een vaststellingsovereenkomst beëindigd. Het UWV heeft hem daarop met ingang van 1 oktober 2014 een WW-uitkering toegekend voor een verlies van 37 arbeidsuren per week (zijn volledige arbeidsduur bij de school). Naar aanleiding van een interne melding dat de heer X werkzaamheden zou verrichten als zelfstandige, start het UWV een onderzoek. Hieruit volgt inderdaad dat de heer X als zelfstandige werkzaam is terwijl hij een WW-uitkering genoot. Sterker nog, deze werkzaamheden speelden zich al af voordat zijn dienstverband als docent werd beëindigd. De heer X is namelijk sinds 1 juni 2014 de eigenaar van een wijnbar annex winkel waar hij dagelijks aanwezig is om klanten te adviseren over wijnen. Bij besluit van 2 september 2015 herziet het UWV dan ook de WW-uitkering van de heer X en vordert over de periode van 1 oktober 2014 t/m 19 juli 2015 een bedrag van maar liefst € 25.585,89 aan onverschuldigd betaalde WW-uitkering van hem terug. De heer X gaat tegen het besluit in bezwaar en daarna in beroep bij de rechtbank.

De rechtbank oordeelt dat de heer X er niet in is geslaagd om aannemelijk te maken dat de onderzoeksgegevens van het UWV onjuist zijn en veroordeelt de heer X tot het betalen van het hierboven genoemde bedrag. De heer X is het hier niet mee eens en gaat in hoger beroep. Het hoger beroep ziet op de vraag of de heer X vanaf 1 oktober 2014 binnen de onderneming als zelfstandige werkzaam is geweest of, zoals de heer X het zelf stelt, het slechts hand- en spandiensten betroffen in het kader van zijn hobby waardoor hij wel recht zou hebben op de aan hem betaalde uitkering.

Werknemer en recht op WW

De wet stelt dat iemand in principe zijn hoedanigheid als werknemer behoudt na het eindigen van zijn dienstverband. Op grond van dit werknemerschap ontstaat er vervolgens een recht op een WW-uitkering. Men verliest echter het recht op een WW-uitkering indien hij werkzaamheden verricht uit hoofde waarvan hij zijn hoedanigheid als werknemer verliest. Wanneer is dit het geval? Volgens vaste rechtspraak is hier sprake van indien het gaat om arbeid die in het economische verkeer wordt verricht en waarmee het verkrijgen van enig geldelijk voordeel wordt beoogd of volgens het maatschappelijk verkeer geldende normen redelijkerwijs kan worden verwacht. Ofwel, het bedrijfsmatig aanbieden van op geld waardeerbare goederen en/of diensten waarmee je winst wilt behalen. Houd je je dus met dit soort praktijken bezig ten tijde, of zelfs voordat je een WW-uitkering ontvangt, dan loop je het risico dat je het recht op WW verliest.

Hobby

In het geval van de heer X oordeelt de Raad dat zijn verrichte werkzaamheden, gelet op de aard en de omvang daarvan, op geld waardeerbare werkzaamheden zijn waarmee enig geldelijk voordeel werd beoogd of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende norm redelijkerwijs kon worden verwacht. De Raad komt onder meer tot dit oordeel doordat de heer X zelf aan het UWV heeft verklaard dat hij hoopt fulltime te kunnen gaan doen wat hij leuk vindt en waar hij goed in is (de wijnverkoop en exploitatie van de wijnbar), tezamen met zijn verklaring dat hij sinds de feestelijke opening van 1 juni 2014 dagelijks aanwezig is geweest in de wijnbar/winkel om klanten te adviseren over wijnen. Daarbij is er op 7 november 2014 door de burgemeester van Den Haag een exploitatievergunning voor een horeca-inrichting en een drank- en horecawetvergunning ten behoeve van de heer X afgeven. Daarmee is het idee van een “hobby” uit de lucht gehaald.

Tot slot blijkt er ook nog eens uit de gegevens van de Kamer van Koophandel dat de heer X al vanaf 1 juni 2014 begonnen is met zijn wijnbar annex winkel. De onderneming had toen nog de rechtsvorm van een Vof en is per 30 maart 2015 ingeschreven als een besloten vennootschap waarvan de heer X als één van de twee bestuurders staat geregisterd. Het is voor de Raad dan ook overduidelijk dat de heer X zich vanaf 1 juni 2014 bezig hield met bedrijfsmatige handel die gericht was op het behalen van winst. Hierdoor zijn zijn werkzaamheden ten aanzien van de wijnbar / winkel al vóór het intreden van zijn werkloosheid het stadium van een hobby ruimschoots gepasseerd. De heer X verrichtte werkzaamheden als een zelfstandige en dient dan ook het bedrag aan het UWV terug te betalen.

NOVO’s tip

Speelt u geen open kaart naar het UWV dan kan u dat later duur komen te staan. Verschaf bij het aanvragen van een uitkering alle noodzakelijke informatie. Hierbij dient u dus niet alleen te denken aan de juiste persoonsgegevens en aan uw salarisstrook maar ook aan de inkomsten die u geniet uit een eigen onderneming. Ervaart u onduidelijkheden bij het aanvragen van uw uitkering of verandert uw situatie terwijl u een uitkering geniet? Neem vrijblijvend contact op met NOVO Advocaten te Breda, specialist in arbeidsrecht. Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken op 076-2056040 of per mail: info@novo-advocaten.nl

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!