Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
In het geheim gemaakte geluidsopnames steeds vaker gebruikt als bewijs

In het geheim gemaakte geluidsopnames steeds vaker gebruikt als bewijs

Gepubliceerd: 13-jan-2019 08:00

Regelmatig krijg ik de vraag van een werkgever of werknemer of een gesprek mag worden opgenomen. Of dat er dan sprake is van “onrechtmatig verkregen bewijs”?

In strafrechtelijke procedures mag een rechter onrechtmatig verkregen bewijs niet gebruiken om tot een bewezenverklaring te komen. Dat is in civiele procedures anders. Maar ook in civiele procedures kan het recht op privacy op gespannen voet staan met het maken van opnames en ongebreideld rondsnuffelen in de mailbox van een werknemer. Maar hoe controleer je als werkgever dan of een werknemer zaken verduistert of tijdens ziekte ergens anders aan het werk is?

 

De waarheid weegt zwaarder dan het recht op privacy

In zijn algemeenheid kun je zeggen dat het belang dat de waarheid aan het licht komt en het belang dat partijen hebben om hun stellingen in een procedure te kunnen onderbouwen zwaarder weegt dan het recht op privacy. Sterker nog; mij is geen enkele uitspraak bekend waarin bijvoorbeeld een heimelijk gemaakte geluidsopname door de rechter buiten beschouwing is gelaten. Niet voor niets zegt de wet dat “bewijs kan worden geleverd door alle middelen rechtens, tenzij de wet anders bepaalt”. Het recht op privacy lijkt wat dat betreft weinig gewicht in de schaal te leggen.

 

Doorspelen bedrijfsgeheimen vs onrechtmatig verkregen bewijs

Een goed voorbeeld hiervan is de uitspraak van de rechtbank Rotterdam waarbij werkgever ‘Ivory & Ivory Ouderenmondzorg’ het vermoeden had dat een medewerker concurrerende activiteiten ondernam en erachter kwam dat hij grote aantallen e-mails van het zakelijke mailadres doorzond naar zijn privé mailadres. Nadat de medewerker op non-actief was gesteld en de zakelijke telefoon en laptop waren ingenomen kon de werkgever inloggen op het privé mailadres van deze medewerker en WhatsApp-berichten inzien. Hieruit bleek dat de medewerker bedrijfsgeheimen doorspeelde naar een concurrent! De rechter oordeelde dat WhatsApp-berichten en de privé mailberichten, ook al stonden deze op een zakelijke laptop en zakelijke telefoon, behoren tot het privédomein van de medewerker en dat de werkgever een ernstige inbreuk had gemaakt op de privacy van de medewerker door rond te snuffelen in de privé mails en WhatsApp-berichten. Er was sprake van onrechtmatig verkregen bewijs. Maar hoe ernstig ook, het bewijs mocht desondanks gewoon in de procedure worden gebruikt om te bewijzen dat de medewerker onrechtmatige concurrentie pleegde, omdat in beginsel het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid aan het licht komt, alsmede het belang dat partijen erbij hebben hun stellingen aannemelijk te kunnen maken, zwaarder weegt dan het belang van uitsluiting van bewijs.

 

Geluidsopnames vormen een vertrouwensbreuk

Hoewel rechters dus voor wat betreft de bewijsvoering in het civiele recht weinig moeite hebben met het gebruik van geluidsopnames, filmopnames of zonder toestemming in handen gekregen e-mailberichten kan het gedurende langere tijd heimelijk maken van geluidsopnames juíst wél ook reden zijn voor beëindiging van het dienstverband. Mooi voorbeeld daarvan is wederom een uitspraak van rechtbank Rotterdam waarin een medewerker, na twee officiële waarschuwingen van zijn werkgever in ontvangst te hebben genomen, een vlucht naar voren nam en aangaf dat hij al 1,5 jaar geluidsopnames maakte van gesprekken met zijn werkgever. ‘De aanval is de beste verdediging’ moet deze werknemer gedacht hebben! De kantonrechter overwoog:

Op grond van artikel 139a lid 1 van het Wetboek van Strafrecht is het stiekem maken van geluidsopnames van een gesprek alleen strafbaar, als de persoon die de opnames maakt zelf geen deelnemer is aan het gesprek. Een werknemer hoeft dus geen toestemming te vragen om een gesprek op te nemen en hoeft dit ook niet vooraf (…) aan te kondigen. Voorwaarde is dus wel dat de werknemer zelf deelnemer is aan het gesprek.”

In strafrechtelijke zin heeft de werknemer dus niets verkeerd gedaan. Echter de kantonrechter oordeelt dat de werknemer door het opnemen van de gesprekken in te zetten als dreigmiddel tegen zijn werkgever, het vertrouwen dusdanig heeft beschadigd dat de arbeidsovereenkomst alsnog ontbonden wordt.

 

NOVO’s tip

Als onrechtmatig verkregen bewijs wordt gebruikt om de waarheid aan het licht te krijgen, dan kan dat in een civiele procedure door de rechter dus gewoon als bewijs worden meegenomen om tot een oordeel te komen. Echter kan het ook te ver gaan. Het consequent heimelijk opnemen van gespreken kan immers tot een vertrouwensbreuk leiden dat tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan leiden. Wilt u meer weten over onrechtmatig verkregen bewijs of het (al dan niet in het geheim) opnemen van gesprekken? Neem dan vrijblijvend contact op met NOVO Advocaten, te Breda, specialisten in het arbeidsrecht door te mailen naar info@novo-advocaten.nl of te bellen naar 076-2056040.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!