nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
 Overgang van Onderneming?

Overgang van Onderneming?

Gepubliceerd: 25-feb-2020 08:00

Het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch had begin deze maand de eer om te oordelen over de vraag of er sprake was van Overgang van Onderneming in geval de activa van een leasemaatschappij van zoonlief al in een eerder stadium verkocht zijn aan de garage van de ouders van de eigenaar van de leasemaatschappij.

 

Dienstverband en faillissement

Sinds 01 januari 2014 is werknemer in dienst bij Car Service en sinds september 2016 heeft hij zich ziek moeten melden. Nadat salarisbetaling door werkgever uitbleef, is werknemer ene kort geding loonvordering gestart, welke vorderingen zijn toegewezen: Car Service diende het loon door te betalen tot en met – in ieder geval - juli 2017. In 2018 is CarService (op eigen verzoek) failliet verklaard, waarna de curator de arbeidsovereenkomst met werknemer heeft opgezegd, waarna werknemer een uitkering bij het UWV heeft aangevraagd. Het UWV weigert de uitkering evenwel nu zij zich op het standpunt stelt dat Car Service reeds in maart 2018, derhalve vóór de datum van faillissement, is overgenomen door de onderneming van de ouders van zoonlief, Auto’s BV. Auto’s BV werd in eertse aanleg veroordeeld tot betaling van het achterstallig salaris van werknemer, waartegen Auto’s BV in hoger beroep is gegaan.

 

Hoger Beroep

In Hoger Beroep stelt Auto’s BV voorop dat er geen sprake is van Overgang van Onderneming doch dat enkel de activa op 8 maart 2018 is overgedragen van Car Service aan Auto’s BV door inbezitneming: Auto’s bv had immers leningen aan Car Service verstrekt, welke leningen nog niet waren afgelost. Het Gerechtshof gaat hier evenwel niet in mee: getoetst dient te worden aan de artikelen van Overgang van Onderneming, te weten 7:662 BW e.v.. De aard van de betrokken economische eenheid is gelijk gebleven. Ondanks het feit dat de activa wellicht reeds aan Auto’s BV toebehoorden en er dus geen feitelijke activa overdracht heeft plaatsgevonden, kan toch worden aangenomen dat goodwill en klanten(kring) behouden zijn. Daarbij hecht het Gerechtshof eveneens warde aan het feit dat vier andere, voormalige medewerkers van Car Service door Auto’s BV in dienst zijn genomen. Een en ander maakt dat voldoende is komen vast te staan dat de identiteit is behouden en werknemer derhalve van rechtswege in dienst is gekomen van Auto’s BV. Het Hoger Beroep treft dan ook geen doel.

 

NOVO’s tip

Overgang van onderneming blijft altijd een lastig verhaal. Niet alleen de bepalingen van 7:662 BW e.v. dienen getoetst te worden, maar ook de feitelijke uitvoering is van belang. Wilt u weten of er sprake is van een overgang van onderneming? Bel of mail NOVO Advocaten te Breda, Specialisten in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 076-2056040 of per mail op info@novo-advocaten.nl.             

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!