nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Belediging en bedreiging door werknemer

Belediging en bedreiging door werknemer

Gepubliceerd: 30-mrt-2020 08:00

Onlangs oordeelde de rechtbank Utrecht of een werkgever een werknemer terecht op staande voet had ontslagen. Ontslag op staande voet kan gegeven worden op het moment dat een werknemer zich dusdanig gedraagt dat het niet redelijk is om van een werkgever te verlangen dat deze hem nog in dienst houdt. Wanneer een rechter dit beoordeelt, zal deze rekening houden met alle omstandigheden die in dat specifieke geval spelen. Ook toetst de rechter of de opzegging onverwijld heeft plaatsgevonden en de dringende reden voor het ontslag op staande voet onverwijld is medegedeeld.

 

Grove belediging en bedreiging

Werknemer is in juni 2019 in dienst gekomen van werkgever. Werkgever detacheert werknemers bij klanten. Er zijn tussen werknemer en zijn directe collega’s en leidinggevende bij het bedrijf waar hij is gedetacheerd conflicten ontstaan. Volgens werknemer komt dit doordat hij daar gepest werd en niet lekker in zijn vel zat.

Op 12 september 2019 heeft het bedrijf waar werknemer gedetacheerd was hem medegedeeld dat zij geen gebruik meer wensen te maken van zijn diensten.

Naar aanleiding van deze mededeling heeft op 13 september een gesprek plaats gevonden tussen werkgever en werknemer. In dit gesprek is aangegeven dat werkgever het dienstverband met werknemer wenst te beëindigen. Werknemer is echter direct na dit gesprek op staande voet ontslagen omdat werknemer zich had misdragen. Diezelfde dag heeft werkgever werknemer ook een brief gestuurd, waarin de reden van het ontslag is genoemd namelijk o.a. grove belediging en bedreiging van leidinggevenden.

 

Werknemer vraagt vergoedingen

Alhoewel werknemer het niet eens is met het ontslag op staande voet, heeft hij ervoor gekozen om zich hierbij neer te leggen. Wel is hij van mening dat hem een aantal vergoedingen toekomen. Zo wenst hij o.a. een gefixeerde schadevergoeding wegens de onregelmatige opzegging en een billijke vergoeding.

 

Ontslag op staande voet

Om de dringende reden van bedreiging en belediging te bewijzen heeft werkgever verklaringen aan de rechter overgelegd van het directielid en twee collega’s die de beledigingen en bedreigingen van werknemer hebben gehoord. Werkgever heeft ook verklaard dat het directielid zo van slag was van het gesprek met werknemer dat zij een week niet op kantoor is geweest. Gezien ook de mails die werknemer na het ontslag op staande voet naar werkgever heeft gestuurd (die overigens niet ten grondslag zijn gelegd aan het ontslag op staande voet), is de rechter overtuigd dat werknemer zich beledigend en bedreigend heeft uitgelaten in het gesprek met werkgever.

Werknemer heeft overigens ook erkend dat hij zich niet diplomatiek heeft uitgelaten en dat het gesprek luidruchtig is geweest. Hij zat tijdens het gesprek niet lekker in zijn vel en voelde zich onder druk gezet om de vaststellingsovereenkomst te tekenen.

De rechter overweegt dat zelfs als werknemer zelf zijn woorden niet als een ernstige belediging of bedreiging heeft opgevat, werkgever dit gedrag in redelijkheid niet toe hoefde te laten. Het ontslag op staande voet is dan ook rechtsgeldig en gezien voorgaande oordeelt de rechter dan ook dat werknemer geen van de door hem verzochte vergoedingen zullen toekomen.

 

NOVO’s tip

Ontslag op staande voet heeft voor een werknemer enorm grote gevolgen. Om die reden is zorgvuldigheid geboden in het geval een werkgever hiertoe wenst over te gaan. Daarnaast is er ook haast geboden. Een ontslag op staande voet moet immers zo snel mogelijk worden gegeven én de reden moet ook direct aan de werknemer kenbaar worden gemaakt. Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan contact op met NOVO Advocaten, specialisten in arbeidsrecht. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 076-2056040 of u kunt een mail sturen naar info@novo-advocaten.nl.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!