nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Ingaven voor 'Aranka'

Belediging en bedreiging door werknemer

Belediging en bedreiging door werknemer

maandag 30 maart 2020
Onlangs oordeelde de rechtbank Utrecht of een werkgever een werknemer terecht op staande voet had ontslagen. Ontslag op staande voet kan gegeven worden op het moment dat een werknemer zich dusdanig ge...
Eenzijdige wijziging na 31 jaar toegestaan

Eenzijdige wijziging na 31 jaar toegestaan

dinsdag 10 maart 2020
Na 31 jaar heeft werkneemster volgens de geldende toekenningscriteria van werkgever geen recht meer op een leaseauto. De kantonrechter oordeelt dat werkgever een zwaarwichtig belang heeft bij de eenzi...
Arbeidsongeschikte werknemer moest eerder aan de bel trekken

Arbeidsongeschikte werknemer moest eerder aan de bel trekken

dinsdag 25 februari 2020
Wanneer een werknemer wegens ziekte zijn bedongen arbeid niet kan verrichten dan is deze arbeidsongeschikt. Gedurende 104 weken vanaf de eerste arbeidsongeschiktheidsdag zullen werkgever én werknemer ...
Is de eenmalige uitkering van € 400.000 een variabel looncomponent?

Is de eenmalige uitkering van € 400.000 een variabel looncomponent?

dinsdag 4 februari 2020
Werkgever en werknemer hebben middels een artikel 96 Rv procedure aan de kantonrechter gevraagd of een eenmalige uitkering van € 400.000 een variabel looncomponent is. Voor de berekening van de t...
Non-concurrentiebeding niet nagekomen: ex-werknemer moet boete betalen

Non-concurrentiebeding niet nagekomen: ex-werknemer moet boete betalen

dinsdag 28 januari 2020
Vorige maand schreven we over het onbillijk zwaar drukken van een relatiebeding. In dit nieuwsbericht leest u hoe het anders kan uitpakken, zoals bij het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden. In deze zaak gi...
Langdurige arbeidsongeschiktheid: vakantie-uren vervallen niet

Langdurige arbeidsongeschiktheid: vakantie-uren vervallen niet

vrijdag 24 januari 2020
In geval een langdurige zieke werknemer geen re-integratieverplichtingen zijn opgelegd, is deze tot aan het tijdstip dat de wettelijke vakantiedagen vervallen, redelijkerwijs niet in staat geweest om ...
Relatiebeding drukt onbillijk zwaar

Relatiebeding drukt onbillijk zwaar

maandag 30 december 2019
Een relatiebeding kan onder bepaalde voorwaarden worden overeengekomen. Zo moet een relatiebeding schriftelijk worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst en indien er sprake is van een arbeidsovereenk...
Radiostilte: werkgever praat en moet betalen

Radiostilte: werkgever praat en moet betalen

zaterdag 28 december 2019
Wanneer een werknemer zich ziekmeldt dient binnen 6 weken door een bedrijfsarts of arbodienst een probleemanalyse te worden opgesteld. Deze probleemanalyse moet ook een advies bevatten over de wijze w...
Einde aan de slapende dienstverbanden

Einde aan de slapende dienstverbanden

donderdag 28 november 2019
Op 10 april jl. heeft de rechtbank Limburg middels zogenoemde "prejudiciële vragen" aan de Hoge Raad gevraagd of, en zo ja onder welke omstandigheden, een werkgever als ‘goed werkgever...
Is er sprake van een opzegging door werknemer?

Is er sprake van een opzegging door werknemer?

donderdag 31 oktober 2019
Wanneer een werknemer niet meer op het werk verschijnt en niets meer van zich laat horen - zelfs niet nadat de loondoorbetaling stop is gezet - kan er dan van worden uitgegaan dat een werknemer de arb...
De transitievergoeding toch verschuldigd na overschrijding vervaltermijn

De transitievergoeding toch verschuldigd na overschrijding vervaltermijn

dinsdag 29 oktober 2019
In mijn eerdere nieuwsbericht over de vervaltermijn en de transitievergoeding berichtte ik dat wanneer een ex-werkgever om wat voor reden dan ook niet de transitievergoeding wilt betalen, de werknemer...
Een blote ontkenning is niet voldoende…

Een blote ontkenning is niet voldoende…

maandag 30 september 2019
Werknemer is op 1 maart 2018 in dienst getreden bij werkgever als sociaal werker. Op 17 juni 2019 heeft werkgever mondeling aan werknemer meegedeeld dat twee cliënten een klacht hadden ingediend ov...
Slapende dienstverbanden

Slapende dienstverbanden

donderdag 19 september 2019
Op 10 april jl. heeft de rechtbank Limburg middels zogenoemde "prejudiciële vragen" aan de Hoge Raad of, en zo ja onder welke omstandigheden, een werkgever als ‘goed werkgever’ a...
Arbeidsovereenkomst met zieke werknemer ontbonden

Arbeidsovereenkomst met zieke werknemer ontbonden

woensdag 4 september 2019
Een kantonrechter onderzoekt bij de beoordeling van een ontbindingsverzoek onder andere of er sprake is van een opzegverbod. In dit geval is werknemer arbeidsongeschikt wegens ziekte. Omdat de ziekte ...
Geen gefixeerde schadevergoeding voor werkgever…

Geen gefixeerde schadevergoeding voor werkgever…

vrijdag 30 augustus 2019
Wanneer een werknemer of werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt zonder de opzegtermijn in acht te nemen, is deze een vergoeding verschuldigd aan de andere partij. Dit wordt ook wel onregelmatige opze...
Ziek, maar ergens ander aan de slag…

Ziek, maar ergens ander aan de slag…

woensdag 31 juli 2019
Wanneer een werknemer wegens ziekte zijn bedongen arbeid niet kan verrichten dan is deze arbeidsongeschikt. Vanaf dat moment zullen werkgever eén werknemer gedurende 104 weken vanaf de eerste arbeidso...
Calamiteiten en ander kort verzuimverlof

Calamiteiten en ander kort verzuimverlof

dinsdag 30 juli 2019
In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Aranka over het calamiteiten en kort verzuim verlof.
Werkgever kan fluiten naar terugbetaling studiekosten door werknemer

Werkgever kan fluiten naar terugbetaling studiekosten door werknemer

vrijdag 26 juli 2019
Wanneer een werknemer een studie op kosten van werkgever gaat volgen, kunnen partijen een studiekostenovereenkomst afspreken. Hierin worden onder andere afspraken gemaakt over wanneer de studie wordt ...
Situatieve arbeidsongeschiktheid en recht op loon

Situatieve arbeidsongeschiktheid en recht op loon

woensdag 22 mei 2019
Wanneer een werknemer als gevolg van een verstoorde arbeidsverhouding zich op grond van (dreigende) psychische of lichamelijke klachten niet in staat acht zijn werkzaamheden te verrichten, terwijl er ...
Schending geheimhoudingsbeding door advocaat-medewerker?

Schending geheimhoudingsbeding door advocaat-medewerker?

donderdag 16 mei 2019
Een advocaat-medewerker meldde misstanden van haar werkgever bij de Deken en de Raad voor de Rechtsbijstand. De werkgever stelt zich op het standpunt dat er sprake is van schending van het in de arbei...
Pagina 1 van 4Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  Volgende   Laatste   

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!