nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Verval aanspraken verlof na vrijstelling van werk

Verval aanspraken verlof na vrijstelling van werk

Gepubliceerd: 30-mrt-2020 08:00

In een uitspraak van de rechtbank te Zutphen wordt beslist dat na een langdurige periode van vrijstelling van werk met behoud van loon géén aanspraak meer kan worden gemaakt op uitbetaling van de niet genoten verlofdagen.

 

Vrijstelling van werk

Werkneemster is al sinds 1999 in dienst bij werkgeefster, op wie de CAO gehandicaptenzorg van toepassing is. Per 01 juli 2017 wordt werkneemster boventallig verklaard en wordt zij vrijgesteld van het verrichten van werk met behoud van haar loon. Met ingang van 01 juli 2019 wordt de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter ontbonden. Opgemerkt wordt dat werkneemster in de periode van oktober 2017 tot 5 april 2019 arbeidsongeschikt geweest is.

 

Uitbetalen niet genoten verlofdagen

Werkneemster vordert thans een vergoeding uit hoofde van niet genoten verlofdagen over de gehele periode van vrijstelling van werk, zijnde nog 55 vakantiedagen nu zij redelijkerwijs niet in staat is geweest gedurende de periode van 1 juli 2017 tot 1 juli 2019 vakantie op te nemen.

De kantonrechter oordeelt als volgt:

In artikel 7:640a BW is bepaald dat de aanspraak op de wettelijke vakantiedagen vervalt zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin deze aanspraak is verworven, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen. (…) In het arrest Maschek/Magistratsdirektion der Stadt Wien (ECLI:EU:C:2016:576) heeft het Europese Hof van Justitie overwogen dat dit anders is als het gaat om een periode waarin vakantie geen nuttig effect heeft, omdat het in dat geval niet nodig is om de werknemer de gelegenheid te geven om uit te rusten en te beschikken over een periode van ontspanning en vrije tijd. Een dergelijke periode doet zich, zo volgt uit de uitspraak, voor als een werknemer zich niet naar de arbeidsplaats mag begeven en het loon wordt doorbetaald.(…)

 

“geen nuttig effect”

Nu werkgever heeft aangegeven dat werkneemster boventallig verklaard is, geen toegang tot haar werk meer krijgt, accounts worden afgesloten en daartegenover wel nog haar loon ontvangt, is naar het oordeel van de kantonrechter de periode van vrijstelling aan te merken als een periode waarin vakantie geen nuttig effect heeft, een en ander zoals in het hiervoor genoemde arrest Maschek/Magistratsdirektion der Stadt Wien is bedoeld.

De kantonrechter wijst de vorderingen van werkneemster dan ook af.

 

NOVO’s tip

Opbouw van verlofdagen en vrijstelling van werk blijven altijd een lastig punt. In hoeverre kan een werkgever een werknemer verplichten tijdens de vrijstelling van werk verlof op te nemen? Wat, in geval een werknemer ziek wordt? Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met NOVO Advocaten te Breda, Specialisten in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken per mail op info@novo-advocaten.nl of telefonisch op 0762056040.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!