Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Verzoek tot verhuizing is reden voor ontslag

Gepubliceerd: 24-jun-2016 08:00

Werkneemster was per 1 mei 2003 in dienst getreden bij Globell (werkgeefster) in de functie van verkoopmedewerkster. Vanaf mei 2009 werd zij ingezet in de regio Zuid Duitsland en onderhield zij vanuit haar kantoor aan huis de contacten met de relaties van werkgeefster in die regio.

 

Werkgeefster achtte het in 2015 vanwege bedrijfseconomische redenen noodzakelijk om haar verkoopactiviteiten te concentreren in Tegelen en dus de activiteiten in Duitsland te staken. Werkneemster wenste echter niet mee te gaan in het verzoek van werkgeefster om haar werkzaamheden vanuit Tegelen te verrichtten. Zodoende had werkgeefster op 7 augustus een verzoek ingediend bij het UWV om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van bedrijfseconomische redenen. Tijdens deze procedure was werkneemster vrijgesteld van werkzaamheden.

 

Op 13 oktober 2015 heeft het UWV de ontslagaanvraag geweigerd. De reden hiervoor was dat werkneemster nu ineens had aangegeven wél bereid te zijn haar werkzaamheden vanuit Tegelen te gaan uitvoeren. In november 2015 liet werkgeefster aan werkneemster weten dat haar vrijstelling van werkzaamheden per 1 december 2015 zou eindigen en dat zij vanaf die datum haar werkzaamheden op kantoor bij werkgeefster in Tegelen moest gaan uitoefenen.

 

Naar aanleiding hiervan had werkneemster per 1 februari 2016 zelf ontslag genomen. Werkgeefster heeft haar naar aanleiding hiervan tot aan de einddatum vrijgesteld van werk.

 

 

Transitievergoeding en billijke vergoeding

Werkneemster was van mening dat zij vanwege het ernstig verwijtbaar handelen van haar werkgeefster de arbeidsovereenkomst zelf moest opzeggen. Zo had zij destijds van de vroegere directeur toestemming gekregen om thuis te werken. Daarnaast was zij van mening dat haar werkgeefster in ieder geval met haar in overleg had moeten treden en haar niet zomaar mocht sommeren dat zij per 1 december 2015 in Tegelen moest gaan starten.

Daarnaast stelde werkneemster dat ze wél bereid was te verhuizen en heeft daartoe correspondentie tussen haar en een makelaar overgelegd.

Zodoende verzocht zij de kantonrechter van de rechtbank Limburg (o.a.) haar een transitievergoeding van € 20.217 toe te kennen, alsook een billijke vergoeding van € 15.000.

 

 

Was ze echt bereid te verhuizen?

De kantonrechter oordeelde dat het overleggen van de enkele correspondentie tussen werkneemster en de makelaar niet als een serieuze poging tot verhuizen kan worden beschouwd. Temeer omdat het hier een gemeubileerde kamer of een éénkamerwoning in de buurt van Venlo betrof van maximaal € 240. Daarmee was in ieder geval naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat werkneemster daadwerkelijk van plan was om te gaan verhuizen. Ook het feit dat werkneemster per 1 februari 2016 een nieuwe baan in München had aangenomen vond de kantonrechter een noemenswaardige omstandigheid die niet de bereidheid tot verhuizen van werkneemster weergaf.

 

De kantonrechter oordeelde dan ook dat er in deze geen sprake was van ernstig verwijtbaar handelen door werkgeefster en wees de verzoeken omtrent zowel de toekenning van een transitievergoeding als de billijke vergoeding van werkneemster af.

 

NOVO’s Tip

Als werkgever zijnde is het altijd een lastige keuze om een vestiging of een deel van een onderneming te moeten sluiten. Als die keuze eenmaal is gemaakt, is het van belang je personeel zo snel als mogelijk op correcte en volledige wijze te informeren en te betrekken bij de plannen. Wijziging van de standplaats kan vaak op deze grond, maar een eenzijdig wijzigingsbeding, opname van de mogelijkheid om de standplaats te wijzigen en een redelijke reistijd, zijn daarbij essentiële punten om dit goed te laten verlopen.

 

Bent u van plan te reorganiseren? Laat u goed en vooraf informeren over de mogelijkheden. NOVO Advocaten, specialisten in Arbeidsrecht, te Breda, staat u hierbij graag te woord. U kunt ons bellen op 076-2056040 of mailen via info@novo-advocaten.nl

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!