nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Wat als een werknemer niet een verzoek tot vernietiging van een ontslag op staande voet indient?

Gepubliceerd: 06-jan-2017 08:00

Werknemer wordt op staande voet ontslagen en laat na om een verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet in te dienen bij de werkgever. Wat is het gevolg hiervan? De rechter doet tevens uitspraak over de vraag of werknemer aanspraak kan maken op een transitievergoeding.

 

Met wodka achter het stuur

Werknemer is al meerdere malen onder invloed van alcohol op het werk verschenen. Hij is hier door werkgever meerdere malen voor gewaarschuwd. Het ontslag op staande voet volgde toen werknemer, zonder kennisgeving, niet op zijn werkplaats verscheen en ook niet bereikbaar was om te laten weten waarom hij niet op werk verscheen.

 

Twee maanden

De wet bepaalt dat een werknemer binnen twee maanden schriftelijk een verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet moet indienen bij de werkgever. Indien dit niet gebeurt, staat het gegeven ontslag vast en is daarmee ook de arbeidsovereenkomst geëindigd.

Na het eindigen van een arbeidsovereenkomst komt de vraag over de transitievergoeding aan bod. Als de werknemer een ernstig verwijt kan worden gemaakt, is de werkgever niet verplicht om een transitievergoeding te betalen.

 

Geen verzoek ingediend én geen transitievergoeding

De rechter bepaalt in dit geval dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd omdat de ween de werkgever niet verplicht is tot het betalen van de transitievergoeding omdat de werknemer een ernstig verwijt kon worden gemaakt. De rechter bepaalt dat het alcoholgebruik van de werknemer ontoelaatbaar was mede gelet op de werkzaamheden die hij moest verrichten (het besturen van een bus en werken op een bouwplaats). Het overtreden van de veiligheidsvoorschriften was voor de rechter genoeg om te spreken van ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van de werknemer.

 

In de praktijk: NOVO’s tip

Kom als werknemer op tijd in actie wanneer je te maken krijgt met een ontslag op staande voet. De wettelijke termijnen zijn streng en overschrijding hiervan kan zoals je hebt gelezen grote gevolgen hebben.

 

Heb je zelf te maken met een ontslag op staande voet en zou je graag hulp willen van ons hierbij?

Neem dan vrijblijvend contact op met NOVO Advocaten te Breda, specialist in het arbeidsrecht. U kunt mailen naar info@novo-advocaten.nl of bellen naar 076-2056040.

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!