nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Valt een sociaal plan onder de regeling vervroegd uittreden?

Gepubliceerd: 19-jan-2017 08:00

Het Hof doet uitspraak over de vraag of een sociaal plan dat is vastgesteld door werkgever kan worden gekwalificeerd als vervroegd uittreden.

230 banen komen te vervallen

Werknemer heeft in 2013 een reorganisatie aangekondigd waardoor er 230 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Samen met de vakbonden is werkgever een sociaal plan overeengekomen waar boventallige werknemers zijn aangewezen volgens het afspiegelingsbeginsel bij onderlinge uitwisselbare functies. Voorts bevat dit plan een zogenaamde “vrijwilligers- en een plaatsmakersregeling”.

De inspecteur van de Belastingdienst was in onderhavig geval van mening dat er sprake was van een “regeling vervroegd uittreden (RVU) en dus  van een strijdige vervroegd uittreden (VUT-regeling) nu de werkgever de intentie zou hebben om alleen oudere werknemers te laten afvloeien.

52 procent boete

Indien een sociaal plan valt onder regeling voor vervroegd uittreden is een werkgever 52 procent boete over de ontslagvergoeding verschuldigd. In het geval het slechts gaat om een regulier ontslag (bijvoorbeeld wegens disfunctioneren van de werknemer) en leeftijd van de werknemer geen rol heeft gespeeld is, hoeft deze boete niet te worden betaald. De Inspecteur zal moeten bewijzen of het sociaal plan valt onder de VUT-regeling. Bij de beantwoording hiervan is van belang om te bepalen of de werkgever met het plan alleen maar oudere werknemers heeft willen ontslaan en of die werkgever de verzoeken van de werknemers die gebruik wilden maken van de vrijwilligers- of plaatsmakersregeling kon weigeren.

Kenmerken van vervroegd uittreden

De Rechtbank oordeelt dat de Inspecteur niet voldoende heeft bewezen dat er sprake is van vervroegd uittreden en werkgever alleen maar oudere werknemers heeft willen laten afvloeien. Hiertegen gaat de Inspecteur in beroep.

Het Hof heeft bij haar beoordeling gekeken naar de bedoeling van de uitkeringen die verstrekt zijn aan de boventallige werknemers. Waren deze bedoeld als overbrugging van het inkomen van de gewezen werknemer tot pensioendatum? Het Hof vond van niet. Er is bijvoorbeeld geen bepaling opgenomen dat de betreffende werknemer na beëindiging van het dienstverband geen andere werkzaamheden mag verrichten of dat inkomsten uit andere werkzaamheden in mindering komen op de beëindigingsvergoeding. De Inspecteur wordt mede daarom ook in hoger beroep wederom in het ongelijk gesteld.

NOVO’s tip

Voorkom een enorme boete door een deugdelijk  sociaal plan op te stellen waarin duidelijk wordt wie, waarom en wanneer de werknemers gebruik kunnen maken van dit plan. Let daarbij op dat niet alleen de oudere werknemers afgevloeid (mogen) worden!

Ben je van plan te gaan reorganiseren met je bedrijf of zit je als werknemer in een reorganisatie? En kan je wat hulp gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact op met NOVO Advocaten te Breda, specialist in het arbeidsrecht. Je kunt mailen naar info@novo-advocaten.nl of bellen naar 076-2056040.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!