nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Studiekostenbeding, mag dat?

Gepubliceerd: 19-jan-2017 08:00

Wanneer mag je een studiekostenbeding overeenkomen en in welke gevallen mag je als werkgever deze kosten terugvorderen van je werknemer?

Opleiding

Werkneemster is in oktober 2014 aangenomen als trainee. Daarbij is haar een opleiding tot junior assistent makelaar aangeboden. Zij heeft in februari 2015 een arbeidsovereenkomst met werkgeefster getekend voor de duur van 6 maanden voor de functie medewerker buitendienst. In augustus 2015 is er een gelijksoortige overeenkomst overeengekomen, nu voor de duur van 1 jaar. Met ingang van augustus 2016 is er een derde en laatste arbeidsovereenkomst gesloten, nu voor onbepaalde tijd. In alle drie de overeenkomsten is er een studiekostenbeding opgenomen.

In december 2016 zegt werkneemster zelf de arbeidsovereenkomst op. Werkgeefster besluit daarop het salaris van november 2016 te verrekenen met de gemaakte studiekosten.

Informatieplicht en inlichtingenplicht

Werkneemster is van mening dat zij niet verschuldigd is tot het terugbetalen van de studiekosten omdat de opleiding niet op haar initiatief was, maar  van haar werkgeefster. Verder geeft zij aan dat het niet redelijk is om de studiekosten terug te vorderen gezien de hoogte van haar salaris en nu werkgeefster omzet heeft gemaakt dankzij haar werkzaamheden.  

Werkgeefster geeft aan dat de opleiding juist op initiatief op werkneemster is gestart omdat zij door wilde groeien. Ook vindt zij dat werkneemster zelf had moeten vragen naar de studiekosten, immers werkgeefster heeft nooit beweerd dat de opleiding gratis zou zijn. Voor wat betreft de werkzaamheden merkt de werkgeefster op dat zij amper van de opgedane vaardigheden van werkneemster heeft kunnen genieten, immers de arbeidsovereenkomst is al na 5 maanden opgezegd.  

Goed werkgeverschap

De kort geding rechter laat het betoog van beiden partijen over op wiens initiatief de opleiding is gevolgd totaal links liggen. Dit, omdat de bepaling die is opgenomen in de contracten hier niets over zegt.

De rechter toetst deze zaak vooral aan het begrip “goed werkgeverschap”. Hij maakt een onderscheid tussen een studiekostenbeding bij een contract voor bepaalde en onbepaalde tijd.

Bij een contract voor bepaalde tijd zou de last van een studiekostenbeding voor de werknemer veel zwaarder zijn aangezien de kans groter is dat men deze moet terugbetalen.

Enkel de omstandigheid dat werkneemster zelf had kunnen vragen naar het studiekostenbeding is niet genoeg om te kunnen spreken van goed werkgeverschap. Er is niet gebleken dat werkgeefster ook echt gesprekken heeft gevoerd met werkneemster over de financiële consequenties als zij haar opleiding vroegtijdig zou beëindigen.

De rechter komt dan ook tot de conclusie dat het studiekostenbeding voor de contracten voor bepaalde tijd in strijd zijn met goed werkgeverschap. Werkgeefster moet het salaris  over de maand november alsnog betalen en het studiekostenbeding wordt geschorst. Het verzoek van werkgeefster tot betaling van de studiekosten wordt afgewezen.

 

NOVO’s tip:

Lesje geleerd

Goed werkgeverschap is onder andere goede communicatie naar je werknemers toe. Duidelijkheid over en de consequenties van bepaalde bedingen (zoals een studiekostenbeding) uitleggen is daar een voorbeeld van.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een dergelijk beding? Neem dan vrijblijvend contact op met NOVO Advocaten te Breda, specialist in het arbeidsrecht. Je kunt mailen naar info@novo-advocaten.nl of bellen naar 076-2056040.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!