nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

‘Projectclausule’ is in strijd met het ontslagrecht

Gepubliceerd: 10-feb-2017 08:00

Sky de musical

Sky de musical heeft in haar arbeidsovereenkomst een clausule opgenomen waarin staat dat de duur van de arbeidsovereenkomst afhankelijk is van de duur van het project. Indien het project vroegtijdig zou eindigen zou ook de arbeidsovereenkomst van rechtswege komen te eindigen (“productie-gebonden overeenkomst” omdat een musical ook wel een productie genoemd wordt). Wanneer het project eindigt, is volgens Sky afhankelijk van diverse externe factoren

Productie stopt vroegtijdig

Tussen partijen is er een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen met een vaste einddatum op 30 januari 2017. Echter, Sky bericht haar medewerkers dat de productie al op 30 juni 2016 zal eindigen. Medewerkers kunnen -uit hoofde van de clausule- dus geen aanspraak meer maken op hun loon over de periode tussen 01 juli 2016 en 01 februari 2017, aldus Sky.

Gesloten stelsel

De kantonrechter heeft in haar vonnis de door Sky gebruikte projectclausule toelaatbaar geoordeeld waardoor de arbeidsovereenkomsten van rechtswege zijn geëindigd op 01 juli 2016.

Het Hof komt evenwel tot het oordeel dat een dergelijke clausule niet past binnen het gesloten stelsel van het ontslagrecht. Dat wil zeggen: een arbeidsovereenkomst kan slechts op een vijftal manieren eindigen (van rechtswege, met wederzijds goedvinden, opzegging door de werknemer of werkgever (via UWV), ontbinding door de kantonrechter of wegens een dringende reden (ontslag op staande voet)). Met andere woorden, het einde van een arbeidsovereenkomst afhankelijk maken van de duur van een productie valt hier niet onder.

Het Hof is van oordeel dat Sky zichzelf een te ruime interpretatievrijheid heeft gegeven met de gekozen formulering. Immers, er zijn vele redenen te bedenken waarom een productie zou kunnen stoppen. Deze onzekere formulering past niet in het gesloten stelsel van het ontslagrecht.

Loonvorderingen

Deze uitspraak heeft tot gevolg dat Sky het brutoloon van haar medewerkers over de periode van juli 2016 tot en met januari 2017 zal moeten betalen, vermeerderd met de opgebouwde vakantietoeslag en de wettelijke rente.

NOVO’s tip

Het niet op de juiste wijze beëindigen van een overeenkomst kan verstrekkende gevolgen hebben. Zou je meer willen weten over het van rechtswege laten eindigen van een arbeidsovereenkomst van jouw werknemer of heeft jouw werkgever een dergelijke ‘project-bepaling’ in je arbeidsovereenkomst gezet? Neem vrijblijvend contact op met NOVO advocaten te Breda, specialist in arbeidsrecht, via telefoonnummer 076-2056040 of mail naar info@novo-advocaten.nl.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!