Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Niet meegaan in de groei van een bedrijf leidt (uiteindelijk) tot een verstoorde arbeidsrelatie

Gepubliceerd: 28-jul-2016 08:00

Er is al veel jurisprudentie ontwikkeld over de vraag wat wel en niet onder een verstoorde arbeidsverhouding (de zogenaamde “g-grond van artikel 7:669 lid 3”) mag vallen.

In een uitspraak van de kantonrechter te Roermond wordt daar een nieuwe escape voor werkgevers aan toegevoegd:

Mediation in het kader van exit?

Wat was het geval? Werknemer was al sinds 1984 in dienst bij Akzo in de functie van Process Engineer. Op 11 november 2013 heeft werknemer zich ziek gemeld. De ziekte duurt voort en bij rapportage van 15 april 2015 van de arbo-arts blijkt dat werknemer nog niet geschikt is voor terugkeer in zijn eigen functie. Akzo richt daarop een andere werkplek voor werknemer in opdat hij dan geen contact met zijn collega’s hoeft te hebben, waar kennelijk een deel van het probleem ligt en biedt werknemer coaching aan. Daarnaast wordt in mei 2015 door Akzo een mediation traject gestart. Tijdens dit mediation traject blijkt dat afscheid nemen door beide partijen gewenst wordt, alleen komen zij niet tot overeenstemming over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder dit zou moeten geschieden.

Werknemer wordt per 02 oktober 2015 arbeidsgeschikt geacht, maar verricht zijn werkzaamheden sedertdien niet meer. Sterker nog, stuurt hij een dag later een afscheidsmail naar zijn collega’s en levert hij op 29 januari 2016 zijn bedrijfseigendommen bij Akzo in.

Werkgever naar de rechter, werknemer in verweer

Akzo dient op basis daarvan een ontbindingsverzoek in bij de rechter waartegen werknemer zich uitdrukkelijk verweert.

Bij tegenverzoek vraagt werknemer om toekenning van de transitievergoeding en een billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen door Akzo; Akzo zou immers welbewust er op hebben aangestuurd dat de arbeidsrelatie onherstelbaar verstoord zou raken en heeft er bovendien voor gezorgd dat werknemer zich ziek heeft dienen te melden in 2013. De steeds wisselende managers en leidinggevenden en hun daarbij behorende prestatiedrang is werknemer te veel geworden waardoor de werksfeer onwerkbaar is geworden en hij het vertrouwen in de leiding verloren heeft. Voorts verzoekt werknemer om ontheffing van zijn concurrentie/relatiebeding en afgifte van een positief getuigschrift.

Werknemer heeft tot slot verzocht geen rekening te houden met het inkorten van de opzegtermijn met de duur van de procedure.

 

De g-grond

De kantonrechter stelt vast dat

werknemer niet mee is gegaan in de groei en de dynamiek die grote bedrijven zoals Akzo nu eenmaal doormaken en ook door moeten maken om als grote speler op de markt te kunnen overleven.

Nu werknemer ook zelf aangeeft geen vertrouwen meer in de leiding van Akzo te hebben, ziet de kantonrechter grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst op basis van de verstoorde arbeidsverhouding van de g-grond. De problemen tussen partijen spelen zich vooral af op het gebied van werken en communiceren in teamverband en daar schort het in deze nu juist aan. Gelet op het niveau van opleiding en ervaring is herplaatsing voorts niet aan de orde, zodat voldaan is aan de gestelde criteria van 7:669 lid 3 sub g. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met toekenning van de transitievergoeding.

Overige verzoeken

Het verzoek om geen rekening te houden met inkorting van de termijn wordt afgewezen nu werknemer al sinds 2 oktober 2015 niet meer werkt en er overigens geen reden is om af te wijken van het wettelijk systeem.

Dan dient de kantonrechter nog te oordelen of er al dan niet plaats is voor toekenning van een billijke vergoeding vanwege het (vermeende) ernstig verwijtbaar handelen door Akzo, zoals door werknemer is gesteld. De kantonrechter ziet in de door partijen naar voren gebrachte standpunten geen reden om ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van Akzo aan te nemen en wijst het verzoek om toekenning van een billijke vergoeding dan ook af.

De verzoeken om ontslagen te worden uit het concurrentie/relatiebeding en om toekenning van een positief getuigschrift worden toegewezen, mede omdat Akzo daarmee (deels) heeft ingestemd tijdens de zitting.

NOVO’s tip

Bent u van oordeel dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie en ziet u voortzetting van het dienstverband niet meer zitten? Laat uw dossier vrijblijvend toetsen door een van onze arbeidsrecht specialisten en u weet hoe u er voor staat.

NOVO Advocaten, specialist in het arbeidsrecht is per mail te bereiken via info@novo-advocaten.nl of telefonisch op 076-2056040.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!