Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Ontbinding wegens wanprestatie

Gepubliceerd: 02-mrt-2017 08:00

Werknemer weigert hardnekkig gehoor te geven aan in redelijkheid door de werkgever gegeven verplichtingen. De kantonrechter sanctioneert genadeloos.

 

Wat was het geval?

WSD is een gemeenschappelijke regeling waarbij mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt tewerkgesteld worden. Werknemer is sinds augustus 2012 bij werkgever in dienst als productiemedewerker met een WSD-indicatie. Op 25 december 2015 is werknemer met verlof gegaan voor de duur van een maand. Op 25 januari zou werknemer zijn werk weer hervatten, doch blijft hij afwezig en blijkt hij niet bereikbaar. Pas op 17 februari 2016 volgt er weer een eerste contact met werknemer, waarin hij aangeeft niet meer terug naar Nederland te komen.

Werkgever vraagt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een tekortkoming in de nakoming (7:686 BW). De kantonrechter oordeelt dat dit slechts dan toewijsbaar is als er sprake is van ernstige verwijtbaarheid, namelijk een wanprestatie van een zodanige aard dat zij het ingrijpende gevolg van een ontbinding kan rechtvaardigen. Feitelijk komt dit er op neer dat van deze ontbindingsgrond slechts dan sprake is, als er sprake is van een dringende reden.

De rechter oordeelt dat uit de feiten dat werknemer niet na zijn verlof op 25 januari is terug gekomen, niets van zich heeft laten horen tot 17 februari, vervolgens op 17 februari geen gehoor heeft gegeven aan het uitdrukkelijke verzoek van werkgever om terug naar Nederland te komen en zijn werk te hervatten, en hij dus evenmin tot aan de zitting arbeid heeft verricht, genoegzaam mag blijken dat er sprake is van een dermate ernstige tekortkoming dat deze de ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. De arbeidsovereenkomst wordt dan ook op grond van 7:686 BW ontbonden en wel met ingang van de dag van de uitspraak zónder dat de werknemer enige vergoeding mee krijgt.

 

NOVO’s Tip:

Als een werknemer in redelijkheid gegeven afspraken niet nakomt, is het voor de werkgever van belang dit direct te documenteren en de werknemer de mogelijkheid te bieden zijn verhaal te doen. Blijft de werknemer ook nádat hij gewezen is op de consequenties van zijn eventuele gedrag hardnekkig weigeren gehoor te geven aan deze verzoeken van de werkgever, dan biedt dat blijkens deze uitspraak de mogelijkheid om tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te geraken. Let er wel op dat de toetsing op grond van 7:686 net zo zwaar is als de toetsing in geval van een dringende reden. Als werkgever moet je dus wel heel zeker van je zaak zijn.

Mocht je hier meer over willen weten, bel of mail dan naar NOVO Advocaten te Breda, Specialist in het Arbeidsrecht: 076-2056040 of info@novo-advocaten.nl

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!