Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Onrechtmatig verkregen bewijs in het arbeidsrecht

Gepubliceerd: 08-mrt-2017 08:00

 

Arbeidsongeschikt

De Zwitserse mevrouw Vukota-Bojic is in 1995 aangereden door een motor en is naar eigen zeggen arbeidsongeschikt geraakt. Medische onderzoeken tonen aan dat zij 100 procent arbeidsongeschikt is, maar er zijn ook onderzoeken die het tegendeel bewijzen. De verzekeringsmaatschappij - die uiteindelijk de arbeidsongeschiktheidsverzekering moet betalen – verzoekt dat nader onderzoek wordt verricht. Mevrouw Vukota-Bojic weigert echter hieraan mee te werken. Hierop besluit de verzekeringsmaatschappij geheime videosurveillance te plaatsen op straat en wordt mevrouw vier dagen lang gevolgd. Op de beelden is te zien dat mevrouw (wel) normaal functioneert. Op basis van deze videobeelden en de weigering om mee te werken aan het onderzoek besluit de verzekeringsmaatschappij de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet uit te keren.

Strijd met privacy

Mevrouw Vukota-Bojic maakt tegen deze beslissing bezwaar. Na de afwijzing van haar bezwaar gaat mevrouw in beroep bij de Zwitserse socialezekerheidsrechter. De socialezekerheidsrechter oordeelde dat het verkregen bewijs niet toelaatbaar was omdat deze in strijd was met de privacy van mevrouw Vukota-Bojic. Hierna is hoger beroep ingesteld bij het Zwitserse Hof. Het Hof was het niet eens met de eerste socialezekerheidsrechter en heeft het bewijs wél toelaatbaar geacht, waardoor de vordering van mevrouw alsnog is afgewezen.

Europese Hof voor de Rechten van de Mens

Mevrouw Vukota-Bojic laat het hier niet bij zitten en besluit naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg te gaan. Zij betoogt daar dat het niet is toegestaan om het arbeidsongeschiktheidspercentage te baseren op de videobeelden, omdat deze in strijd zijn met het recht op privacy en derhalve onrechtmatig verkregen zijn. Het Europese Hof gaat niet mee met dit betoog, omdat voldoende vaststaat dat het uiteindelijke oordeel van het Zwitserse Hof niet alleen gebaseerd was op de videobeelden, maar ook op andere bewijsmiddelen zoals tegenstrijdige medische rapporten. Ook had de Zwitserse verzekeringsmaatschappij het recht op geheime videosurveillance, omdat in het Zwitserse socialezekerheidsrecht is bepaald dat een verzekeraar op eigen initiatief noodzakelijke onderzoeksmaatregelen kan en mag treffen.

Wet bescherming persoonsgegevens

Hoe zit dat dan in Nederland en hoe is dat bepaald voor werkgevers? In het Nederlands recht kennen we het recht van werkgevers om een werknemer te surveilleren indien er sprake is van een “ernstig vermoeden van een misstand”. Hierbij kan gedacht worden aan vermoedens van diefstal, mishandeling, fraude, enzovoorts. Verder is van belang dat Nederland – in tegenstelling tot Zwitserland – lid is van de Europese Unie. Dat betekent dat Nederland verplicht is om de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp; een implementatie van de Europese Privacyrichtlijn) toe te passen. Onder deze wet kan ook videosurveillance te rechtvaardigen zijn in een arbeidsrelatie. Met andere woorden: indien videosurveillance goed uitgevoerd is, kan dergelijk bewijsmateriaal niet aangemerkt worden als onrechtmatig verkregen bewijs.

NOVO’s tip:

Ben je benieuwd naar mogelijkheden voor videosurveillance voor jouw onderneming of heb je een vraag over de manier waarop jouw werkgever videosurveillance gebruikt? Neem vrijblijvend contact op met NOVO Advocaten te Breda, Specialist in het Arbeidsrecht, via telefoonnummer 076 - 2056040 of stuur een e-mail naar info@novo-advocaten.nl.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!