Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Arbeidsovereenkomst heeft exact 24 maanden geduurd: recht op transitievergoeding

Arbeidsovereenkomst heeft exact 24 maanden geduurd: recht op transitievergoeding

Gepubliceerd: 27-mrt-2017 08:00

Onderstaand bericht is geschreven door Aranka de Voogd en gepubliceerd door SDU Opmaat Arbeidsrecht op 27 maart 2017.

Werknemer is op 11 augustus 2014 in dienst getreden bij werkgever en zijn tweede contract is van rechtswege geëindigd op 10 augustus 2016.

De werkgever heeft werknemer schriftelijk aangezegd. In de brief vermeldde de werkgever dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd en van rechtswege zou eindigen op 10 augustus 2016 met de uitdrukkelijke vermelding dat op 10 augustus 2016 de laatste werkdag zou zijn.

Werkgever is van mening dat het dienstverband niet langer dan twee jaar heeft geduurd en dat daarom geen recht op transitievergoeding bestaat. De kantonrechter is het met werknemer eens. Het dienstverband heeft exact 24 maanden geduurd, daarmee heeft werknemer recht op een transitievergoeding conform artikel 7:673 BW. 

 

Geschil

Werknemer heeft zich op het standpunt gesteld dat hij recht heeft op een transitievergoeding, omdat de arbeidsovereenkomsten tezamen 24 maanden hebben geduurd. Werkgever is echter van mening dat werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding omdat enerzijds de arbeidsovereenkomst minder dan twee jaar geduurd heeft en anderzijds dat er enkel recht bestaat op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst langer dan twee jaar heeft geduurd.

 

Beoordeling

Minder dan twee jaar?

De kantonrechter maakt direct korte metten met het standpunt van werkgever dat de arbeidsovereenkomst minder dan twee jaar zou hebben geduurd. Het gaat hier volgens de kantonrechter om de bedoeling van partijen. De laatste dag van de arbeidsovereenkomst was 10 augustus 2016, zoals ook in de aanzeggingsbrie fis geformuleerd. Met de aanvangsdatum van 11 augustus 2014 heeft daarmee de arbeidsovereenkomst exact 24 maanden geduurd.

 

Transitievergoeding?

De werkgever heeft voorts aangegeven dat de transitievergoeding alleen verschuldigd is als de arbeidsovereenkomst meer dan twee jaren heeft geduurd. Ter onderbouwing van dit standpunt citeert werkgever onder andere uit de parlementaire geschiedenis (in het bijzonder Kamerstukken II, 2013-2014, 33818, nr. 3, nr. 7 en Kamerstukken I, 2013-2014, 33818 C., p. 11).  De kantonrechter gaat echter niet mee in deze argumentatie van werkgever. Werkgever citeert namelijk niet volledig. De kantonrechter oordeelt dat als de parlementaire stukken wél in z’n geheel worden gelezen en de juiste en volledige stukken worden geciteerd, het duidelijk is dat het recht op een transitievergoeding ontstaan als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd, zoals hier het geval is.

 

Verschil met ketenregeling

De kantonrechter wijst overigens nog uitdrukkelijk op het verschil met de ketenregeling van artikel 7:668a BW, waarbij juist de overschrijding van de duur van 24 maanden relevant is voor de bepaling of een werknemer verhoogde rechtsbescherming heeft (in dit geval dus een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd).

 

Beslissing

Aangezien de arbeidsovereenkomst exact en dus ten minste 24 maanden heeft geduurd en hetgeen is bepaald in artikel 7:673 lid 1 BW, veroordeelt de kantonrechter werkgever tot betaling van de transitievergoeding aan werknemer.

 

Rechtbank Limburg 15 maart 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:2220

Bron: Opmaat_Arbeidsrecht, nieuwsbericht 2017/??

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!