Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

De belangenafweging bij een concurrentiebeding

Gepubliceerd: 26-apr-2017 08:00

Bij het beoordelen of de duur van een concurrentiebeding redelijk is, maakt de rechter een belangenafweging, maar wat is dat precies? En hoe komt de rechter tot een matiging van de duur van het concurrentiebeding?   

5 jaar

Wat was het geval? Werknemer is met werkgever een arbeidsovereenkomst voor de duur van 28 maanden overeengekomen. In deze overeenkomst was onder andere een concurrentiebeding voor de duur van 5 jaar opgenomen. In december 2015 is de arbeidsovereenkomst van rechtswege geëindigd.

Bij de Rechtbank vordert werknemer een nietigverklaring van het concurrentiebeding. De Rechtbank zag geen aanleiding om het hele concurrentiebeding nietig te verklaren, maar wel de duur ervan te beperken tot 1 jaar. Hiertegen gaat werkgever in hoger beroep.

Specialistische kennis

Het Hof heeft een belangenafweging moeten maken tussen enerzijds de benadeling van de onderneming en anderzijds de belangen van een werknemer die erg specialistische kennis bezit. Dit doet hij op basis van de bewijsmiddelen die partijen hebben aangedragen. In dit geval is het niet aannemelijk geworden dat werknemer niet heeft kunnen solliciteren omdat het concurrentiebeding daaraan in de weg zou staan. Uit zijn overgelegde cv is duidelijk geworden dat zijn werkzaamheden al een hele lange tijd op een heel ander terrein lagen dan waarop het concurrentiebeding ziet. Het Hof ziet dan ook geen aanleiding om aan te nemen dat werknemer ernstige nadeel ondervindt van zijn concurrentiebeding.

 

Werkgever geeft aan dat het belangrijk is dat het concurrentiebeding in stand wordt gehouden, omdat zij anders ernstig benadeeld zou worden door de opgedane specialistische kennis van werknemer. Werknemer zou kennelijk ontwikkelingen kennen die pas over 5 tot 10 jaar op de markt komen.

Het Hof beslist dat de duur van het concurrentiebeding onbillijk lang kan zijn in geval dat een werknemer al ver voor het einde van zijn arbeidsovereenkomst uit het arbeidsproces gehaald is, met het oog op het concurrentiebeding. Deze maatregelen voorkomen dan dat er concurrentiegevoelig materiaal kan worden doorgeleid.

In casu werd werknemer al een jaar voor het einde van zijn arbeidsovereenkomst buitengesloten van beleidsmatige en commerciële informatiestromen en klantcontacten.

Met in achtneming van de voorgaande belangen en het feit dat de arbeidsovereenkomst slechts 28 maanden heeft geduurd, beperkt het Hof het concurrentiebeding tot 18 maanden.

NOVO’s tip

De bovenstaande zaak is gegeven onder het “oude” arbeidsrecht, dus nog vóór de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Onder het huidige recht is een concurrentiebeding bij een contract voor bepaalde tijd niet meer toegestaan, tenzij het contract een hele goede motivering bevat én beide partijen (schriftelijk) akkoord gaan met het concurrentiebeding. De rechter zal elke keer opnieuw een belangenafweging maken. Wees dus heel duidelijk in het contract wáárom je een concurrentiebeding moet afsluiten met je werknemer in deze functie en waarom hij in die functie met specialistische kennis in aanraking komt die zo belangrijk is voor jouw organisatie. Licht verder je werknemer goed in over de consequenties om een conflict na het einde van de arbeidsovereenkomst te voorkomen.

Voor hulp bij het opstellen van een concurrentiebeding kun je vrijblijvend contact opnemen met NOVO advocaten, specialist in arbeidsrecht. Je kunt mailen naar info@novo-advocaten.nl of bellen naar 076-2056040.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!