nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Het niet te werk kunnen stellen van werknemer is geen reden voor ontbinding

Het niet te werk kunnen stellen van werknemer is geen reden voor ontbinding

Gepubliceerd: 05-mei-2017 08:00

Onderstaand bericht is geschreven door Aranka de Voogd en gepubliceerd door SDU Opmaat Arbeidsrecht op 5 mei 2017.

Werknemer kan niet meer bij de opdrachtgevers van werkgever te werk worden gesteld. Werkgever besluit daarop over te gaan tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met werknemer. Zodoende heeft werkgever zich tot de kantonrechter gewend met het verzoek de arbeidsovereenkomst onder andere op de g-grond te ontbinden. De kantonrechter wijst het verzoek van werkgever af. Partijen zijn weliswaar in een impasse over de vraag waar werknemer te werk moet worden gesteld, maar dit komt echter voor rekening en risico van werkgever.

 

De feiten

Werknemer is op 19 juni 2006 in dienst getreden bij werkgever, laatstelijk in de functie van beveiligingsbeambte. Werkgever heeft als beveiligings- en bewakingsbedrijf diverse opdrachtgevers, waaronder Acuutzorg en het Leger des Heils.

 

Per oktober 2016 verricht werkgever werkzaamheden voor Acuutzorg, een organisatie die begeleiding biedt aan mensen met een sociale stoornis of psychiatrische aandoening, bij zelfstandig wonen.

De werkzaamheden van werknemer hebben bij Acuutzorg betrekking op alarmopvolging, sleutelbeheer, maar ook de telefonische bereikbaarheidsdienst. In dat laatste geval fungeert werknemer op bepaalde tijdstippen als eerste aanspreekpunt voor de patiënten.

 

Op 18 november 2016 stuurt de directeur van werkgever een mail waarin wordt geattendeerd op een patiënte van Acuutzorg. De patiënte zou mogelijk gebruik kunnen maken van de telefonische bereikbaarheidsdienst, maar volgens de leiding van Acuutzorg is dit waarschijnlijk een oproep om contact en aandacht zal zijn. Indien deze patiënte belt, vraagt de directeur zelf een inschatting te maken van de ernst om te bepalen of daadwerkelijk sprake is van een serieuze melding.

 

Op 3 januari 2017 heeft werknemer ’s nachts bereikbaarheidsdienst. De hiervoor beschreven patiënte belt en werknemer heeft van dit gesprek een rapportage opgemaakt. Daarin deelt hij mede dat de patiënte vertelt dat het niet zo goed gaat en dat al meerdere keren een zelfmoordpoging heeft gedaan. Werknemer geeft aan dat hij de patiënte heeft gekalmeerd en heeft gezegd dat het goed gaat komen als ze de hulpverleners van Acuutzorg hun werk laat doen bij haar. Daarnaast heeft hij geadviseerd dat werkneemster de volgende ochtend het met het personeel van Acuutzorg moest gaan praten.

 

In reactie op deze mail stuur de directeur nog diezelfde dag een mail naar werknemer, met de vraag waarom werknemer niet de instructies voor deze ernstige melding heeft opgevolgd. Acuutzorg heeft de patiënte die eerstvolgende ochtend niet op haar kamer aangetroffen en nu bleek patiënte inmiddels te zijn opgenomen op de PAAZ-afdeling van een ziekenhuis.  Op 4 januari heeft er vervolgens een gesprek tussen werkgever en werknemer plaatsgevonden over het incident. Acuutzorg heeft aangegeven dat werknemer daar niet meer mag werken.

 

Werkgever heeft vervolgens op 6 januari het Leger des Heils verzocht of zij werknemer aldaar te werk konden stellen. Werknemer is echter eerder te werk gesteld bij het Leger des Heils en wordt op verzoek van het Leger des Heils daar sinds medio 2016 niet meer te werk gesteld, omdat werknemer onvoldoende ‘gewicht’ had om in crisissituaties te handelen.

Na intern overleg heeft het Leger des heils besloten dat zij werknemer op geen enkele locatie van hen wil inzetten.

 

 

Het verzoek

Werkgever heeft zich hiertoe tot de kantonrechter gewende en verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond) onder toekenning van de transitievergoeding. Het feit dat werknemer nergens meer te werk kan worden gesteld is volgens werkgever de oorzaak van deze verstoring.

 

De beoordeling

De kantonrechter stelt voorop dat eerst meer dan aannemelijk dient te zijn dat een vruchtbare samenwerking tussen werkgever en werknemer niet meer mogelijk is.

 

Werkgever stelt dat de arbeidsverhouding verstoord is omdat werknemer nergens meer te werk kan worden gesteld. Ter onderbouwing van die stelling verwijst werkgever onder andere naar het incident van 3 januari 2017. Werknemer zou hierbij immers in strijd met het protocol hebben gehandeld, waardoor werknemer niet meer bij Acuutzorg te werk kan worden gesteld. De kantonrechter merkt op dat werknemer in beginsel belast was met beveiligingswerkzaamheden en objectbewaking. Daar is medio 2014 de mobiele surveillance, waar de bereikbaarheidsdienst een onderdeel van was, aan toegevoegd. Daarbij constateert de kantonrechter dat werknemer geen opleiding heeft genoten voor dit deel van de werkzaamheden en dat dit bij de beoordeling van het ontbindingsverzoek niet uit het oog mag worden verloren. Zo heeft dit ook te gelden voor wat betreft de inschatting die werknemer heeft gemaakt op 3 januari 2017. De kantonrechter acht het niet relevant of er een verkeerde inschatting is gemaakt door werknemer, daar dit een menselijke inschattingsfout zou kunnen zijn door het gebrek aan opleiding op dit punt. 

De consequentie die Acuutzorg hieraan heeft verbonden levert naar het oordeel van de kantonrechter echter geen grond voor een verstoorde arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer op.

 

Daarnaast onderbouwt werkgever de verstoorde arbeidsverhouding door het feit dat werknemer niet meer ingepland kan worden voor het Leger des Heils. Werknemer was vanaf medio 2016 inderdaad niet meer welkom bij een van de huizen van het Leger des Heils. Na het voorval bij Acuutzorg heeft werkgever het Leger des Heils gemaild met de vraag of werknemer wellicht bij Leger des Heils in kon worden gezet. De verwoording in deze mail was echter dusdanig negatief, dat het idee kan worden gewekt dat werknemer niet geschikt zou zijn voor de functie. De kantonrechter vindt het dan ook niet verrassend dat het Leger des Heils negatief heeft geantwoord op dit verzoek van werkgever en iets wat werkgever door zijn mail op zichzelf heeft afgeroepen. Dit levert naar het oordeel van de kantonrechter echter (nog steeds) geen grond voor een verstoorde arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer.

 

Tot slot voert werkgever ter onderbouwing van de door haar gestelde verstoorde arbeidsverhouding aan, dat er in mei 2015 communicatieproblemen waren. De kantonrechter oordeelt dat deze communicatieproblemen destijds echter zijn opgelost en dat ook dit geen grond oplevert voor een oordeel dat er sprake zou zijn van een verstoorde arbeidsverhouding.

 

Alhoewel werkgever een paar incidenten aan het ontbindingsverzoek ten grondslag heeft gelegd, is de kantonrechter op basis hiervan dan ook niet overtuigd dat hier sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. Gezien voorstaande komt de kantonrechter tot het oordeel dat zij het verzoek van werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst afwijst.

 

Rechtbank Limburg, 24 maart 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:2704

Bron: Opmaat_Arbeidsrecht, nieuwsbericht 2017/??

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!