Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Wijziging standplaats zonder eenzijdig wijzigingsbeding mag

Gepubliceerd: 04-aug-2016 08:00

Vaak zie je in een arbeidsovereenkomst opgenomen dat de werkgever gerechtigd is bij voorkomende omstandigheden de werknemer elders te plaatsen dan de overeengekomen standplaats. Evenzo is vaak een zogenaamd “eenzijdig wijzigingsbeding” in de arbeidsovereenkomst opgenomen waardoor de werkgever het recht heeft om in voorkomende gevallen en indien zwaarwegende belangen daartoe nopen, (onderdelen van) de arbeidsovereenkomst eenzijdig aan te passen.

Relaties op de werkvloer?

Werknemer is sinds 2008 als ambulance chauffeur in dienst bij Ambulancevoorziening Groningen, met in de arbeidsovereenkomst als standplaats opgenomen Veendam. In de arbeidsovereenkomst is een bepaling opgenomen dat de werkgever “in redelijkheid” andere werkzaamheden aan de werknemer kan opdragen. Werknemer is gescheiden en heeft een omgangsregeling ter zake zijn minderjarige kinderen waarbij deze om de week in het weekeinde bij zich heeft. Medio 2010 krijgt werknemer een relatie met een andere medewerker van de Ambulancevoorziening Groningen die eveneens te Veendam geplaatst is.

Ambulancevoorziening Groningen voert in 2015 nieuw beleid door waarin onder meer is opgenomen dat relaties op dezelfde post niet meer worden toegestaan. De OR heeft overigens ingestemd met dit nieuwe beleid. Op basis van dit beleid heeft Ambulancevoorziening Groningen aan werknemer kenbaar gemaakt voornemens te zijn de standplaats van werknemer te wijzigen van Veendam naar Winschoten, circa 17 km verderop. Werknemer heeft zich hiertegen verzet waarna diverse gesprekken zijn gevoerd, maar dit heeft niet tot een oplossing geleid. Werkgever heeft daarbij 3 opties aan werknemer voorgelegd waarop werknemer heeft aangegeven vooralsnog voor optie 1 (reguliere werktijden, gelijk aan Veendam in Winschoten) te kiezen, in afwachting van een door hem te voeren kort geding

Redelijkheidstoets van Mammoet/Stoof

De rechtbank te Groningen mocht zich bij kort geding uitlaten over de vraag of Ambulancevoorziening Groningen in deze in redelijkheid van werknemer mocht verlangen dat zijn standplaats gewijzigd zou worden.

De rechtbank oordeelt hiertoe allereerst dat de bepaling omtrent de wijzigingsmogelijkheden van de werkzaamheden niet kunnen worden beschouwd als een eenzijdig wijzigingsbeding als bedoeld in artikel 7:613 BW. Daartoe is deze bepaling te algemeen geformuleerd.

Dan komen de criteria van Mammoet/Stoof om de hoek:

1) is er sprake van een gewijzigde omstandigheid op het werk? Zo ja,

2) heeft de werkgever in de gewijzigde omstandigheden als goed werkgever aanleiding kunnen vinden tot het doen van een voorstel tot wijziging, waarbij alle omstandigheden van het geval in aanmerking moeten worden genomen? En als ook hier een bevestigend antwoord op volgt,

3) kan aanvaarding van dit voorstel dan in redelijkheid van de werknemer gevergd worden?

De eerste vraag wordt door de kantonrechter positief beantwoord nu Ambulancevoorziening Groningen voldoende heeft kunnen aantonen dat relaties op de werkvloer door collega’s soms als onprettig worden beschouwd hetgeen de kwaliteit en sfeer op de werkvloer ten nadele komt. Bovendien heeft de OR ingestemd waarin de kantonrechter eveneens borging van de rechten van de werknemer ziet.

Ook de tweede vraag wordt positief beantwoord nu Ambulancevoorziening Groningen bij haar voorstel duidelijk rekening heeft gehouden met de belangen van werknemer door de drie genoemde opties. Bij optie 1 veranderen de daadwerkelijke wijzigingen bovendien pas na een jaar, welke termijn de kantonrechter redelijk acht om de werknemer de mogelijkheid te treffen aangepaste omgangsregelingen te treffen met zijn ex inzake de kinderen.

In het licht van het vorenstaande kan dan ook de derde vraag positief beantwoord worden en dient de werknemer in redelijkheid met dit “in redelijkheid gedane” voorstel van de werkgever akkoord te gaan.

De vorderingen van werknemer worden dan ook afgewezen.

NOVO’s tip

Uit deze uitspraak blijkt maar weer eens hoe belangrijk het is om de juiste bewoordingen in overeenkomsten zorgvuldig te wegen. Deze werkgever ving bijna bot omdat zijn algemene bepaling over wijziging van werk niet door de rechter als eenzijdig wijzigingsbeding werd beschouwd. Wilt u weten of uw clausules wel rechtens standhouden of wat uw mogelijkheden zijn? Bel ons dan vrijblijvend op 076 – 20 56 040 of stuur een mailtje naar info@novo-advocaten.nl . We staan u graag te woord.

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!