Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Hoge Raad: de gevolgen van het ontslag wegen mee bij de vaststelling van een billijke vergoeding

Gepubliceerd: 05-jul-2017 08:00

Op 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat bij het vaststellen van de billijke vergoeding het erom gaat dat de werknemer wordt gecompenseerd voor het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Bij het vaststellen van de billijke vergoeding kan rekening worden gehouden met de gevolgen van het ontslag.

 

De transitievergoeding en de billijke vergoeding
Bij een beëindiging door of vanwege de werkgever van de arbeidsovereenkomst die ten minste 24 maanden heeft geduurd, heeft de werknemer - in beginsel - recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding dient enerzijds als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. Als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever, dan dient de werknemer hiervoor te worden gecompenseerd. In dat geval kan de rechter een billijke vergoeding toekennen.

 

Schadeloosstelling
In het onderhavige geval had de werkgever de arbeidsovereenkomst met werknemer in strijd met de geldende wettelijke voorschriften opgezegd. Werkgever was zich ook bewust van de rechteloze beëindiging en heeft aangegeven dat hij: "er klaar mee was". Bij de vaststelling van de billijke vergoeding gaat het erom dat werknemer wordt gecompenseerd voor de schade die hij/zij lijdt vanwege het ernstig handelen of nalaten van de werkgever. Hiermee lijkt de Hoge Raad aansluiting te zoeken bij de schadeloosstelling vanwege kennelijk onredelijk ontslag.


NOVO's tip
Bij de beëindiging van het dienstverband door werkgever zijn de kosten van beëindiging [transitievergoeding] redelijk voorspelbaar. Dat kan anders liggen als het gaat om de billijke vergoeding, waar compensatie van schade de boventoon voert. Dat kan zo maar eens een open einde opleveren. Wil je advies of twijfel je ergens over? Neem vrijblijvend contact op met NOVO Advocaten via 076-2056040 of mail naar info@novo-advocaten.nl.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!