Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid

Gepubliceerd: 05-okt-2017 08:00

Een van de spelregels van het burgerlijk recht is dat degene die zich op een rechtsgevolg beroept, bijvoorbeeld schade vergoed wil hebben, moet bewijzen dat er causaal verband is tussen de schade en het doen of nalaten van de andere partij (wie stelt, moet bewijzen). Dat dit in de praktijk erg lastig kan zijn, wordt maar weer bewezen in de onderstaande situatie.

Dweilen

Werkneemster is jarenlang werkzaam geweest bij een meubelketen. Zij was verantwoordelijk voor het schoonmaken en schoonhouden van de toonzaal en andere ruimten. Een van die werkzaamheden was het dweilen. Omdat er geen apparaten waren voor het uitwringen van de dweil heeft zij dit al die jaren met de hand moeten doen.

Ongeluk

In 2013 raakt werkneemster (buiten werktijd) betrokken bij een auto-ongeluk. Hierna volgt een ziekmelding en revalidatieproces. In 2014 raadt de bedrijfsarts aan om mevrouw te voorzien van hulpmiddelen waardoor zij beter kan werken; een kar en een wringer. Mevrouw is volgens de bedrijfsarts niet in staat om ‘schroefbewegingen met hand en arm te maken in combinatie met kracht zetten’. Werkgever geeft hieraan geen gehoor, waarop werkneemster werkgever aansprakelijk stelt voor de materiele en immateriële schade die zijn ontstaan door het niet ter beschikking stellen van afdoende schoonmaakmiddelen. Werkgever heeft volgens werkneemster haar zorgplicht geschonden.

Beslissing

De beslissing van de rechter is grotendeels gebaseerd op de medische gegevens die zijn verstrekt door de artsen van beide partijen. De artsen hebben vastgesteld dat de pijn die mevrouw ervaart in haar polsen en handen het gevolg is van het ongeluk van 2013, niet van het dweilen. De oorzaak is dan ook niet gelegen in iets dat onder werktijd gebeurd is en valt derhalve niet binnen de aansprakelijkheid van de werkgever: werkneemster kreeg het bewijs niet rond dat de schade gelegen zou zijn in het feit dat werkgever geen juiste hulpmiddelen ter beschikking heeft gesteld en vangt daarom bot.

NOVO’s tip

Bij een vordering tot schadevergoeding moet er onder andere bewezen worden dat er daadwerkelijk causaal verband is tussen de schade en het doen of nalaten van de werkgever. Dit is in veel gevallen een moeilijke claim aangezien het vaak om langdurige arbeidsverhoudingen gaat waar tussentijds veel gebeurd is. Een auto-ongeluk is daar een voorbeeld van. Medische gegevens en adviezen van bedrijfsartsen kunnen hierbij een uitkomst bieden.

Heb je hulp nodig bij het implementeren van een dergelijk advies van een bedrijfsarts in je organisatie? Neem contact op met NOVO Advocaten te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. Je kunt bellen naar 076-2056040 of stuur een mailtje naar info@novo-advcocaten.nl.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!