Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Schade door werknemer verrekenen met vergoeding?

Schade door werknemer verrekenen met vergoeding?

Gepubliceerd: 22-dec-2017 08:00

Als een werknemer schade veroorzaakt, kan het schadebedrag op werknemer worden verhaald door werkgever in het geval die schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Dit moet door de werkgever worden aangetoond, alvorens de werkgever de werknemer aansprakelijk kan stellen voor de ontstane schade. 

 

Verrekenen

Onlangs oordeelde de kantonrechter van de Rechtbank Limburg over een dergelijke situatie. Werkneemster en werkgever waren een vaststellingsovereenkomst overeengekomen met een beëindigingsvergoeding. Volgens werkgever was er vervolgens sprake van schade ontstaan door bewuste roekeloosheid van werknemer gedurende het dienstverband. Zodoende heeft werkgever een beroep gedaan op haar verrekeningsbevoegdheid en het schadebedrag in mindering gebracht op de beëindigingsvergoeding.

 

Bewuste roekeloosheid?

Volgens werkgever had werkneemster in diverse dossiers die zij alleen zou behandelen roekeloos gedrag vertoond, waardoor werkgever schade had geleden. Werkneemster betwist dit echter en stelt tevens dat niet alleen zij doch ook collega’s in die dossiers zouden hebben gewerkt. Werkneemster ziet dan ook niet hoe zij schade aan werkgever zou hebben berokkend. Laat staan dat die schade een gevolg zou zijn van opzettelijk of roekeloos gedrag van haar.

 

De kantonrechter oordeelt dat de vermeende schade die door de bewuste roekeloosheid van werkneemster zou zijn ontstaan enkel berust op aannames van werkgever die door werkneemster gemotiveerd betwist worden. De vordering van werkneemster wordt dan ook toegewezen en het door de werkgever ingehouden schadebedrag dient alsnog aan werkneemster te worden uitbetaald.

 

NOVO’s tip

Zoals gezegd mag een werknemer alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade door de werkgever als blijkt dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De werkgever moet aantonen dat hier sprake van is. Als de werkgever dit niet kan aantonen dan mag die schade dus niet op de werknemer worden verhaald. Voorts dient opgemerkt te worden dat verrekening van vorderingen door werkgevers ook niet onbeperkt is. Wilt u meer weten, neem dan vrijblijvend contact op met NOVO advocaten te Breda, specialist in het arbeidsrecht. U kunt ons bereiken via info@novo-advocaten.nl of bellen naar 076-2056040.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!