nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
De precieze lezing van het concurrentie- en relatiebeding

De precieze lezing van het concurrentie- en relatiebeding

Gepubliceerd: 16-apr-2018 08:00

Onderstaand bericht is geschreven door Aranka de Voogd en gepubliceerd door SDU Opmaat Arbeidsrecht op 16 april 2018.
 

In kort geding oordeelt de kantonrechter dat om te oordelen of de ex-werknemer het concurrentie- en/of het relatiebeding overtreedt, gekeken moet worden naar de precieze lezing van het beding, aangezien deze de vrijheid van de ex-werknemer beperkt.

Feiten

De ex-werknemer en de ex-werkgever zijn een concurrentie- en relatiebeding in de arbeidsovereenkomst overeengekomen. Direct na het eindigen van de arbeidsovereenkomst is de ex-werknemer bij de concurrent van de ex-werkgever in dienst getreden. De ex-werkgever is van mening dat de ex-werknemer in strijd met de overeengekomen post-contractuele bedingen handelt en vordert in kort geding dat het de ex-werknemer wordt verboden bij de concurrent te werken en de ex-werknemer te veroordelen tot betaling van de contractuele boetes.

Beoordeling

In beginsel staat het een ex-werknemer vrij om zónder relatie-, geheimhoudings- of concurrentiebeding de ex-werkgever te beconcurreren. Zodoende kan volgens de kantonrechter een beding dat die vrijheid van de ex-werknemer beperkt niet ruim worden uitgelegd. Een ex-werknemer dient immers zo precies mogelijk te weten in welke mate zijn vrijheid na zijn vertrek is beperkt. Het gaat dus om de precieze lezing van het concurrentie- en relatiebeding.

 

De ex-werkgever stelt dat de ex-werknemer door zijn indiensttreding bij de concurrent het concurrentiebeding overtreedt, omdat zij soortgelijke diensten en producten aanbiedt en omdat de ex-werknemer dit doet binnen 24 maanden nadat het dienstverband met de ex-werkgever is beëindigd.

 

De kantonrechter is leest in het concurrentiebeding echter nog een voorwaarde, namelijk dat de ex-werknemer door in dienst te treden bij de concurrent in strijd met het doel van het concurrentiebeding moet handelen, namelijk het voorkomen dat bedrijfskritische informatie en met klantgegevens bij de concurrent terecht zal komen.

 

De ex-werkgever stelt echter tijdens de zitting dat zij niet vreest dat strategische, bedrijfskritische informatie en met klantgegevens bij de concurrent terecht zal komen (zoals in het concurrentiebeding staat omschreven), maar dat door haar opgeleid personeel naar de concurrent overstapt. Dit laatste doel wordt echter niet beschermd door het concurrentiebeding. Als de ex-werkgever dit als doel wenste te voorkomen, had hij het concurrentiebeding anders moeten formuleren.

 

Ten aanzien van het relatiebeding oordeelt de kantonrechter dat het de ex-werknemer niet is toegestaan om diensten aan klanten te verlenen en dat uit niets blijkt dat de nieuwe werknemer een klant van de ex-werkgever is.

Beslissing

Gezien de precieze lezing van het concurrentie- en relatiebeding en hetgeen partijen tijdens de zitting hebben gesteld, komt de kantonrechter tot het voorlopige oordeel dat de ex-werknemer deze niet overtreedt en wijst om die reden dan ook de vordering van de ex-werkgever af.

Rechtbank Rotterdam 27 maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:2506

Bron: Opmaat_Arbeidsrecht, nieuwsbericht 2018/215

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!