Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
De zieke werknemer en de AVG

De zieke werknemer en de AVG

Gepubliceerd: 23-aug-2018 08:00

Er is al veel gezegd en geschreven over de AVG. Kunt u door de bomen het bos nog zien? In deze blog een kort overzicht van aandachtspunten bij de zieke werknemer.

 

Gegevens over de gezondheid

De AVG onderscheidt verschillende soorten gegevens. Gegevens over de gezondheid van een werknemer zijn bijzondere persoonsgegevens. Ga je niet zorgvuldig om met deze gegevens, dan kan dat ernstige gevolgen hebben voor de privacy. Daarom gelden voor gegevens over de gezondheid striktere beschermingsregels.

Het begint al met het uitgangspunt: verwerking van persoonsgegevens over iemands gezondheid is verboden. Op dit verbod bestaan dan een aantal uitzonderingen, waaronder:

  • Toestemming van de werknemer, maar wel uitdrukkelijk gegeven en voor een bepaald doel;
  • Re-integratie en begeleiding van de zieke werknemer, volgens de wettelijke re-integratieverplichtingen.

 

Fases in een arbeidsverhouding

In verschillende fases in een arbeidsverhouding kun je te maken krijgen met gegevens over de gezondheid:

Sollicitatieprocedure

Je mag als werkgever geen vragen stellen over de gezondheid. Maar een sollicitant moet wel melden dat er gezondheidsklachten zijn die hem of haar ongeschikt maken voor de functie.
Een aanstellingskeuring om de medische geschiktheid voor de functie te bepalen, mag alleen met als doel de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer en anderen.

Ziekmelding

Bij een ziekmelding mag de werkgever niet vragen naar de aard en/of de oorzaak van de ziekte, of naar de beperkingen of mogelijkheden. Daarvoor moet de werkgever een bedrijfsarts inschakelen. De werkgever mag alleen vragen naar: contactgegevens, verpleegadres, duur van het verzuim, of de werknemer onder het vangnet van de Ziektewet valt, of er een verband is met een arbeidsongeval of verkeersongeval.

Re-integratie en verzuimbegeleiding

Tijdens het ziekteverzuim hebben verschillende partijen een rol. De bedrijfsarts onderzoekt de gezondheid van de werknemer. Hij kan informatie opvragen bij de huisarts of specialist, maar alleen met toestemming van de werknemer. De bedrijfsarts adviseert over de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Op basis daarvan maakt de werkgever afspraken met de werknemer over het werk en het verzuim. Ook kan de werkgever een re-integratiebedrijf inschakelen voor de verzuimbegeleiding. Bij langdurige ziekte moet melding gemaakt worden bij het UWV. Indien de werkgever een verzuimverzekering heeft afgesloten, dan mag de werkgever aan de verzekeraar gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor de claimbeoordeling. Digitale verzuimsystemen waar veel werkgevers en arbodienstverleners gebruiken van maken, moeten voldoen aan bijzondere beveiligingsregels.

Einde arbeidsovereenkomst

Na twee jaar ziekte kan ontslag volgen, als de werknemer binnen 26 weken niet weer aan het werk kan. Daarvoor heeft de werkgever een verklaring van de bedrijfsarts nodig. In een ontslagprocedure gaat het recht van de werknemer op geheimhouding van zijn gezondheidsgegevens boven het fair trial-recht van de werkgever. De werkgever kan dan een arts, met medisch beroepsgeheim, inschakelen om de medische gegevens te beoordelen.

 

NOVO ’s tip

Voor iedere partij met een rol in een van de fases van de arbeidsverhouding gelden weer specifieke regels over het gebruik van gegevens over de gezondheid. Maar voor allen geldt, dat je zeer zorgvuldig moet omgaan met gegevens over de gezondheid. Als werkgever is het in ieder geval noodzakelijk te zorgen voor heldere communicatie met alle partijen en in het bijzonder met je werknemers, via bijvoorbeeld een sollicitatiecode, privacy beleid en -statement. En zorg voor duidelijke contractuele afspraken.

Heeft u vragen over deze documenten of over de AVG? Loopt u in de arbeidsverhouding tegen een probleem op in verband met de AVG? Neem vrijblijvend contact op met NOVO Advocaten te Breda, specialist in het arbeidsrecht, via info@novo-advocaten.nl of bel naar 076-2056040.

 

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!