Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Onvoldoende financiële middelen – geen reden om loonvordering en wedertewerkstelling af wijzen

Onvoldoende financiële middelen – geen reden om loonvordering en wedertewerkstelling af wijzen

Gepubliceerd: 11-okt-2018 08:00

Onderstaand bericht is geschreven door Aranka de Voogd en gepubliceerd door SDU Opmaat Arbeidsrecht op 11 oktober 2018.

De werkgever stelt dat het hebben van onvoldoende financiële middelen, de spoedeisendheid van de vordering tot loondoorbetaling ontbreekt en dat zij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gehouden tot nakoming van de afspraak met de werknemer. De kantonrechter in kort geding oordeelt dat het hebben van onvoldoende financiële middelen niet reden is om (de spoedeisendheid van) de vorderingen van de werknemer af te wijzen. Voorts oordeelt de kantonrechter dat de arbeidsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden is verlengd.

Feiten

Op 2 januari 2018 is de aan de voetbalvereniging Achilles gelieerde vennootschap Achilles ’29 B.V. in staat van faillissement verklaard. Achilles ’29 was opgericht ten behoeve van de betaalde voetbalactiviteiten van de voetbalvereniging. Sinds het faillissement B.V. heeft Achilles ook te maken met financiële problemen.

Begin 2018 is de werknemer benaderd om te worden aangesteld als gekwalificeerd hoofdtrainer van het eerste team van Achilles. Op 27 februari 2018 ontvangt de werknemer een WhatsApp van de rechtsgeldig vertegenwoordiger van de voetbalvereniging, waarbij zij aangeeft in gesprek te willen gaan over het contract. De werknemer reageert diezelfde dag via WhatsApp met de volgende opmerking en vraag: “…Maar was toch duidelijk contract na ons gesprek? 3 maanden 1250 netto en daarna van 1 Juli tot 1 Juli hetzelfde. Wat is het probleem? Laat even weten. …”. De rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Achilles reageert vervolgens met de opmerking dat de werknemer toch maar even langs moet komen.

Nadat dit gesprek heeft plaatsgevonden ontvangt de werknemer op 1 maart een mail van de rechtsgeldig vertegenwoordiger van Achilles; “Fijn dat wij gisteren even bij elkaar hebben gezeten en de zaken nu helder zijn. Bijgaand conform afspraak de arbeidsovereenkomst met bijlage. Ik verzoek je deze te ondertekenen en aan mij terug te sturen.

Met dit bericht bevestig ook de afspraak dat als bij Achilles’29 alles volgens plan verloopt en we volgend seizoen weer in de Tweede (of wellicht in de Derde) Divisie uitkomen, aan jou ook voor het volgende seizoen een arbeidsovereenkomst aangeboden zal worden.”

Partijen zijn een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van drie en een halve maand met ingang van 16 februari 2018. De arbeidsovereenkomst eindigde daarmee van rechtswege op 31 mei 2018.

Loondoorbetaling en wedertewerkstelling

De werknemer vordert in kort geding onder andere dat Achilles wordt veroordeeld tot loondoorbetaling vanaf 1 juli 2018 tot aan de einddatum van de arbeidsovereenkomst, alsook wedertewerkstelling onder verbeurte van een dwangsom van € 1000 voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat Achilles in strijd met het in deze te wijzen vonnis handelt.

De werknemer stelt dat partijen zijn overeengekomen dat als Achilles ook in het nieuwe seizoen 2018-2019 in de Tweede of Derde divisie uitkomt, werknemer als hoofdtrainer van het eerste elftal een arbeidsovereenkomst zal worden aangeboden, zoals is bevestigd in de mail van 1 maart 2018. Nu aan deze voorwaarde is voldaan, is hij dan ook van mening dat met ingang van 1 juli 2018 onder dezelfde voorwaarden als de voorgaande arbeidsovereenkomst, een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot stand is gekomen. Zodoende maakt hij aanspraak op loon en wedertewerkstelling.

Subsidiair stelt de werknemer dat er sprake is van stilzwijgende verlenging. Eerst op 1 juni 2018 en daarna op 1 september 2018, waarmee de arbeidsovereenkomst tot 1 december 2018 loopt.

Beoordeling

Spoedeisend belang

Aangezien Achilles niet in staat is om het salaris te betalen, kan met de toewijzing van de vorderingen van de werknemer niet bereikt worden dat de werknemer weer inkomsten zal hebben, om deze reden heeft de werknemer volgens Achilles geen spoedeisend belang. De kantonrechter oordeelt dat het spoedeisend belang is gegeven met het instellen van een vordering tot loondoorbetaling. Dat Achilles niet geen financiële middelen zou hebben (dit is op geen enkele wijze onderbouwd), maakt dit oordeel niet anders, daar de werknemer met een toewijzend vonnis immers een executoriale titel heeft.

Arbeidsovereenkomst

Achilles stelt voorts dat nooit een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen, daar niet is aangeboden om in seizoen 2018-2019 als hoofdtrainer op te treden. De mail van 1 maart 2018 is niet zo bedoeld en er is een dergelijke aanbod niet uit af te leiden, aldus Achilles.

De kantonrechter oordeelt dat uit de mail van 1 maart 2018 in samenhang gezien met het Whatsapp-bericht van 27 februari 2018 genoegzaam blijkt dat per 1 juli 2018 een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden zal worden (onder dezelfde voorwaarden als de bestaande arbeidsovereenkomst), onder de voorwaarde dat Achilles in het volgende seizoen in de Tweede of Derde Divisie uit zou komen. Nu Achilles dit voetbalseizoen uit de Derde Divisie komt, is het aannemelijk dat de arbeidsovereenkomst is ingegaan per 1 juli 2018 en op 1 juli 2019 van rechtswege zal eindigen. Nu werknemer zich beschikbaar heeft gehouden voor werkzaamheden als hoofdtrainer, is de gevorderde loondoorbetaling toewijsbaar.

Redelijkheid en billijkheid

Achilles stelt zich nog op het standpunt dat zij vanwege het ontbreken van voldoende financiële middelen, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gehouden tot nakoming van de afspraak met de werknemer. De kantonrechter verwerpt dit verweer. Achilles verkeerde op het moment dat zij de arbeidsovereenkomst aanging in financiële problemen en dat weerhield gaar er niet van om de werknemer een arbeidsovereenkomst aan te bieden voor het lopende seizoen en al afspraken te maken voor het komende seizoen.

De beslissing

De kantonrechter veroordeelt de werkgever onder andere tot betaling van het salaris vanaf 1 juli tot aan de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Voorts veroordeelt de kantonrechter de werkgever om binnen 24 uur na betekening van het te vonnis, werknemer in staat te stellen om zijn werkzaamheden op de gebruikelijke wijze uit te oefenen onder verbeurte van een (gematigde) dwangsom van € 200,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat werkgever niet aan deze veroordeling te voldoen, gemaximaliseerd tot een bedrag van € 10.000.

Rechtbank Gelderland 28 september 2018, ECLI:RBGEL:2018:4151

Bron: Opmaat_Arbeidsrecht, nieuwsbericht 2018/514

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!