Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
It’s not me, it’s you: ernstig verwijtbaar handelen

It’s not me, it’s you: ernstig verwijtbaar handelen

Gepubliceerd: 03-apr-2019 08:00

Het ontslag van de creatief directeur van Talpa wordt breed uitgemeten in de media. Een miljoenenvergoeding voor de creatief directeur. Maar wat ging er arbeidsrechtelijk aan vooraf en hoe is de rechter tot deze uitspraak gekomen?

Talpa is begin dit jaar overgenomen door een buitenlands bedrijf. Een van de gevolgen van die overname was dat er een regeling werd ingevoerd, het zogenaamde “Management Participatie Plan”. Deze regeling komt er op neer dat deelnemers recht hebben op een percentage van de verkoopopbrengst van Talpa. Deze uitkeringen zouden in termijnen worden betaald. Voor de creatief directeur zou dit een bedrag behelzen van 3,6 miljoen, te ontvangen als de creatief directeur zijn dienstverband zou aanhouden tot in 2020. Deze ‘bonus’ was niet prestatie-afhankelijk maar hield meer verband met de verkoopopbrengst uit de overname.

De creatief directeur functioneert niet naar behoren, Talpa reageert hier (te) snel op en schorst de directeur. Hierop start de creatief directeur een kort geding, waar hij in het gelijk wordt gesteld door de rechter. Het kort geding vormt een basis voor de verstoorde arbeidsverhouding tussen de Talpa-baas en de creatief directeur. Er volgt een ziekmelding gevolgd door een (kort) re-integratieproces. De bedrijfsarts constateert geen medische beperking waardoor de creatief directeur niet zijn werk weer zou kunnen hervatten. Talpa is uiteindelijk degene die een ontbinding van de arbeidsovereenkomst vordert.

De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst op grond van verstoorde arbeidsverhouding.

Vergoedingen

Indien een werknemer langer dan 24 maanden in dienst is, heeft hij/zij recht op een transitievergoeding. Tenzij de arbeidsovereenkomst is komen te eindigen omdat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van werknemer.

Een billijke vergoeding is een vorm van schadevergoeding en wordt uitgekeerd indien is komen vast te staan dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van werkgever.

Bij het bepalen van het toekennen van een billijke vergoeding moeten alle omstandigheden van het geval worden meegenomen. Er wordt gekeken in welke mate werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en naar de gevolgen van het ontslag voor de werknemer.

In casu was een gedeelte van de beloofde bonus al uitbetaald. Omdat er nog een kleine 2 miljoen euro stond te wachten, had de creatief directeur baat bij het voort laten bestaan van de arbeidsovereenkomst. De rechter is van oordeel dat Talpa geen verbetertraject heeft aangeboden waardoor de creatief directeur geen eerlijke kans heeft gekregen om zijn dienstverband voort te zetten. Als gevolg van dit ernstig verwijtbare gedrag van Talpa heeft de creatief directeur niet de kans gekregen om de beoogde winstuitkeringen te innen. Een verbetertraject is niet geheel zinloos gebleken, waardoor de rechter een slagingspercentage van 50 % vaststelt. Dit is voor de rechter aanleiding om ook 50 % van de beoogde winstuitkering uit de overname toe te wijzen. In dit geval was dat dus nog ruim 1 miljoen euro.

NOVO’s tip

Geen dossieropbouw en geen adequaat verbetertraject leidt uiteindelijk tot een forse billijke vergoeding. Voordat er een ontbindingsprocedure wordt opgestart, is het belangrijk om op papier te hebben staan welke maatregelen er zijn getroffen om een werknemer te helpen en aan het werk te houden. Wat is het verbetertraject geweest? Hoe is dit gegaan? Wie was hierbij betrokken? Wat was uiteindelijk de druppel die de emmer deed overlopen? Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een goed, duidelijk en volledige dossier? Neem contact op met NOVO Advocaten te Breda, Specialisten in Arbeidsrecht via telefoonnummer 076-2056040 of stuur een e-mail naar info@novo-advocaten.nl.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!