Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Gestolen eigendommen tijdens werktijd

Gestolen eigendommen tijdens werktijd

Gepubliceerd: 09-apr-2019 08:00

Wat als je persoonlijke eigendommen verliest tijdens werktijd? Kun je je werkgever aansprakelijk stellen en valt dit onder hét bedrijfsongevallenartikel: artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek (BW)?

Gestolen ring

Wat was het geval? Werknemer werkt via een uitzendbureau als schoonmaakster voor een Van der Valk hotel. Voor werktijd vraagt zij aan haar leidinggevende van het hotel of zij haar twee ringen in een kluis mag leggen. Toen zij haar ringen wilde ophalen aan het einde van de werkdag, bleken de ringen niet meer in de kluis te liggen, omdat deze niet goed afgesloten was. Zij stelt haar uitzendbureau aansprakelijk voor het bedrag van de aankoopwaarde van de ringen op grond van artikel 7:658 BW.

Bedrijfsongeval?

De rechter is van oordeel dat werkgever niet aansprakelijk is voor het verlies of diefstal van de ringen, omdat dit niet valt onder de reikwijdte van artikel 7:658 BW. Dit artikel is alleen bedoeld om bedrijfsongevallen die tijdens de werkzaamheden plaatsvinden te voorkomen. Het moet dus gaan om werkzaamheden die tijdens werk zijn ontstaan, waardoor werknemer schade heeft geleden.

In dit geval is vastgesteld dat werknemer zelf de ringen wilde afdoen, leidinggevende dit niet heeft opgedragen, de kluis wel vaker onafgesloten is achtergelaten, en niet op slot is gedaan toen zij ging werken en werknemer toegegeven heeft hiervan op de hoogte te zijn. De terbeschikkingstelling van de kluis was een gunst van de werkgever. Werkgever was dan ook niet aansprakelijk voor de door werknemer geleden schade.

NOVO’s tip

De zorgplicht van een werkgever is een brede term en een veelbesproken onderwerp. Er zijn veel gevallen waarin de werkgever de zorg heeft over de werknemer en dus wél aansprakelijk kan worden gesteld voor gdoor de werknemer geleden schade. Wilt u meer weten over wat de zorgplicht van de werkgever precies inhoudt in uw specifieke situatie? Neem contact met ons, NOVO Advocaten, Specialisten in Arbeidsrecht te Breda. Wij zijn te bereiken via telefoonnummer 076-2056040 of per mail op info@novo-advocaten.nl.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!