Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Verschil managementovereenkomst en arbeidsovereenkomst

Verschil managementovereenkomst en arbeidsovereenkomst

Gepubliceerd: 14-jun-2019 08:00

Voorwaarden arbeidsovereenkomst

Voor het bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst moet er aan drie voorwaarden worden voldaan.

  1. Arbeid; de functieomschrijving vormt de basis voor de te verrichten arbeid.
  2. Loon; belangrijk hierbij zijn vakantiedagen, vakantiegeld, loondoorbetaling bij ziekte en mogelijk recht op transitievergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
  3. Gezag; hierbij valt te denken aan dagelijkse aansturing, richtlijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht.

Het verschil tussen managementovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten zit hem vaak in het derde aspect. Denk hierbij aan directeuren die gezamenlijk een bedrijf runnen en niet gebonden zijn aan dagelijkse aansturing. Het verschil is belangrijk omdat het arbeidsrecht en de bescherming die een werknemer geniet alleen van toepassing is bij een arbeidsovereenkomst, en niet bij een managementovereenkomst.  

Bedoeling en intentie partijen

In de zaak die aan de rechtbank te Den Haag werd voorgelegd besluit Y na drie jaar de samenwerking met X op te zeggen omdat er geen vertrouwen meer is tussen partijen. X is van mening dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst en vordert, onder andere, de transitievergoeding, een billijke vergoeding en doorbetaling van loon omdat hij van mening is dat partijen de intentie hadden om tot een samenwerking te komen aan de hand van een managementovereenkomst. Een dergelijke overeenkomst is echter nooit schriftelijk opgemaakt. Hij meende dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst omdat hij de instructies diende op te volgen van Y, geen zeggenschap had over het overig personeel en niet zelfstandig mocht bepalen hoe de werkzaamheden werden ingevuld.

De Haagse rechter oordeelt dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Uit het handelen van partijen kan niet worden afgeleid dat zij beloning op grond van een arbeidsovereenkomst hebben beoogd. X heeft jarenlang geen bezwaar gemaakt tegen de wijze van beloning op factuurbasis, ondanks het hebben van een financieel adviseur. Ook is niet gebleken dat er sprake was van een zodanige gezagsverhouding dat er kan worden gesproken van een arbeidsovereenkomst.

NOVO’s tip

Omdat het opstellen van een managementovereenkomst fiscale en arbeidsrechtelijke gevolgen kan hebben, is het aan te raden om altijd hulp van een jurist in te schakelen. Ook als bijvoorbeeld een verhouding tussen een werknemer en werkgever ineens wordt omgezet in een overeenkomst van opdracht of vice versa.  De intenties en bedoelingen van partijen moeten duidelijk op schrift worden gezet om een conflict als hierboven zoveel mogelijk te voorkomen.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!