Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Gevolgen van een nietige proeftijd

Gevolgen van een nietige proeftijd

Gepubliceerd: 29-jul-2019 08:00

Maaike schreef eerder al over de proeftijd. Wat gebeurt er als er een proeftijd in strijd met de wet wordt afgesproken en er afspraken zijn gemaakt die afhankelijk zijn van die proeftijd? De proeftijd is nietig, maar geldt dit ook voor de afspraken die daarmee samenhangen?

Proeftijdsalaris

Werknemer en werkgever zijn 1 december 2018 een arbeidsovereenkomst aangegaan tegen een maandelijks bruto salaris van 3.100 euro. Na een proeftijd van twee maanden zou het bruto maandsalaris worden verhoogd naar 3.400 euro. Werknemer heeft in december, januari en februari ‘proeftijdsalaris’ ontvangen.

In maart meldt hij zich ziek. In onderhavige zaak vordert hij onder andere achterstallig loon van over de maanden december 2018tot en met februari 2019. Hij stelt zich op het standpunt dat een nietige proeftijd ook een nietige ‘proeftijdsalaris’ betekent.

Werkgever stelt zich echter op het standpunt dat het salaris alleen verhoogd zou worden bij goed functioneren.

Contractsvrijheid

Zowel het standpunt van werkgever als van de werknemer houden niet stand bij de Rotterdamse rechter. Dat een proeftijd van twee maanden nietig is (dat wil zeggen omdat het in strijd is met de wet, heeft het nooit bestaan) bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd staat vast. Dit betekent echter niet dat de loonafspraak tussen partijen ook nietig is. De kantonrechter oordeelt dat partijen contractsvrijheid genieten en partijen het recht hebben om afspraken te maken over bijvoorbeeld het loon. In de arbeidsovereenkomst is overeengekomen dat na twee maanden hoger loon verschuldigd zou zijn. De tekst van de arbeidsovereenkomst geeft echter geen blijk van een verhoging van het salaris bij goed functioneren, zoals werkgever stelt.

Werknemer krijgt dan ook alleen zijn vordering over de maand februari toegewezen .

NOVO’s tip

Contractsvrijheid is het uitgangspunt bij het opstellen van contracten tussen partijen. Echter zijn in het arbeidsrecht zijn gelden soms ook dwingendrechtelijke bepalingen, waar niet van afgeweken mag worden. Zo is bijvoorbeeld een minimumloon verplicht, maar zijn afspraken over een ‘proeftijdsalaris’ zoals hiervoor beschreven toegestaan. Een proeftijd die langer duurt dan twee maanden is dan ook in strijd met het dwingend recht en daarmee nietig. Wilt u meer weten over de proeftijd of welke afspraken er wel of juist niet overeengekomen kunnen worden in een arbeidsovereenkomst? Neemt u dan vrijblijvend contact op met NOVO Advocaten, specialisten in het arbeidsrecht. U kunt ons bereiken door te mailen naar info@novo-advocaten.nl of door te bellen naar 076-2056040.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!