Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Slapende honden wakker maken: slapend dienstverband en transitievergoeding

Slapende honden wakker maken: slapend dienstverband en transitievergoeding

Gepubliceerd: 16-aug-2019 08:00

Het slapend dienstverband is niet nieuw, echter heeft het de laatste tijd veel aandacht gekregen. Er zijn tot op heden weinig zaken waar de rechter de werkgever heeft verplicht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden (wel bijvoorbeeld in geval van een IVA-werknemer; zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:3440).

In dit artikel belichten we het slapend dienstverband vanuit een werknemer die (ten tijde van het proces) bijna de AOW-gerechtigde leeftijd zal bereiken. Hoe zit het dan met een slapend dienstverband?

De grondslagen voor de vorderingen

Werknemer is in 2008 in dienst getreden bij werkgever. In 2015 valt hij uit ten gevolge van een val van een trap bij hem thuis. Werkgever heeft voor de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer geen werkzaamheden. Hij ontvangt daarom sinds 2017 een WW-uitkering (hij was slechts 17,35% arbeidsongeschikt). De arbeidsovereenkomst is nooit opgezegd of ontbonden door partijen. Omdat hij in augustus 2019 de AOW-gerechtigde leeftijd zal bereiken, vordert hij nu van zijn werkgever een uitbetaling ter hoogte van de transitievergoeding. Aan zijn vordering legt hij ten grondslag dat er sprake is van schending van goed werkgeverschap.

Twee verschillende constructies

 Ontbinding van de arbeidsovereenkomst leidt (in beginsel) tot een plicht tot betaling van de transitievergoeding. Het schenden van goed werkgeverschap leidt niet tot die plicht. Werknemer kan in zo’n geval een schadevergoeding vorderen, bijvoorbeeld ter hoogte van de transitievergoeding eisen. Bij beide wegen zou er sprake moeten zijn van ernstig verwijtbaar handelen. De Haagse rechter oordeelt dat niet is gebleken dat het in stand houden van de arbeidsovereenkomst is dit geval leidt tot ernstig verwijtbaar handelen waardoor er een plicht zou ontstaan tot het betalen van een schade-  of transitievergoeding.

NOVO’s tip

Het uitgangspunt van bovenstaande discussie is dat je een werkgever niet kunt verplichten om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd betekent dat de arbeidsovereenkomst automatisch (dus van rechtswege) komt te eindigen. Als werkgever kun je de arbeidsovereenkomst in dat geval schriftelijk beëindigen; de plicht tot het betalen van de transitievergoeding komt dan te vervallen omdat de wetgever ervanuit gaat dat de bron van inkomsten je AOW en pensioen zal zijn. Meer weten over slapende dienstverbanden in combinatie met transitievergoeding? Neem contact op met de arbeidsrechtspecialisten van NOVO Advocaten te Breda via telefoonnummer 076-2056040 of stuur een e-mail naar info@novo-advocaten.nl.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!