nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Geen gefixeerde schadevergoeding voor werkgever…

Geen gefixeerde schadevergoeding voor werkgever…

Gepubliceerd: 30-aug-2019 08:00

Wanneer een werknemer of werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt zonder de opzegtermijn in acht te nemen, is deze een vergoeding verschuldigd aan de andere partij. Dit wordt ook wel onregelmatige opzegging genoemd. Deze zogenaamde gefixeerde schadevergoeding is gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de periode dat de arbeidsovereenkomst zou hebben voortgeduurd als de opzegtermijn wel in acht zou zijn genomen. Of de andere partij ook daadwerkelijk schade heeft geleden door het niet in acht nemen van de opzegtermijn is niet relevant.

 

Redelijkheid en billijkheid

Dit wordt echter anders als de kantonrechter oordeelt dat de beëindiging van het dienstverband en de onregelmatige opzegging door de ene partij, het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de andere partij.

 

De rechtbank in Eindhoven oordeelde onlangs dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de werkgever aanspraak zou maken op een gefixeerde schadevergoeding.

 

Werkgever streeft zelf naar beëindiging

In dit geval had werkgever namelijk al toestemming aan het UWV gevraagd om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen op grond van bedrijfseconomische redenen. De werknemer had (samen met 15 werknemers) hiertegen verweer gevoerd bij het UWV en was gelijktijdig een procedure tot ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst gestart (met 8 werknemers). Echter voordat in die ontbindingsprocedure een beslissing was gegeven door de kantonrechter, had werknemer een andere baan gevonden en had om die reden de arbeidsovereenkomst (zonder de opzegtermijn in acht te nemen) opgezegd. (Werknemer was overigens al geruime tijd vrijgesteld van het verrichten van zijn werkzaamheden.)

In de ontbindingsprocedure had de kantonrechter geoordeeld dat de manier waarop werkgever de standplaats had gesloten (de bedrijfseconomische reden) en de bejegening daarbij van de werknemers door werkgever, als ernstig verwijtbaar is aan te merken. Er was namelijk een onwerkbare situatie ontstaan die aan werkgever was toe te rekenen.

Gezien de gang van zaken en het feit dat geoordeeld was dat het handelen van werkgever als ernstig verwijtbaar handelen kan worden aangemerkt (werknemer zat in dezelfde situatie als de werknemers die de ontbindingsprocedure wel hadden voortgezet), zou het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn als werkgever onder deze omstandigheden aanspraak zou maken op de gefixeerde schadevergoeding.

NOVO’s tip

De wet bepaalt welke opzegtermijn partijen in acht moeten nemen. Daarbij is het mogelijk dat hiervan wordt afgeweken binnen de grenzen van de wet. Wilt u weten of u de opzegtermijn correct in acht heeft genomen, of wilt u weten of u voor een vergoeding in aanmerking komt? Neem dan vrijblijvend contact op met NOVO advocaten, specialist in het arbeidsrecht, via info@novo-advocaten.nl of bel naar 076-2056040.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!