Slapende dienstverbanden
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Slapende dienstverbanden

Slapende dienstverbanden

Gepubliceerd: 19-sep-2019 08:00

Op 10 april jl. heeft de rechtbank Limburg middels zogenoemde "prejudiciële vragen" aan de Hoge Raad of, en zo ja onder welke omstandigheden, een werkgever als ‘goed werkgever’ akkoord moet gaan met het voorstel van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer tot beëindiging van het ‘slapende dienstverband’, onder betaling van de wettelijke transitievergoeding. Het is nog niet duidelijk wanneer de Hoge Raad hieromtrent uitspraak zal doen. De advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft naar aanleiding van deze vraag wel afgelopen maand zijn advies gegeven.

Volgens de advocaat-generaal is de werkgever - in beginsel - als goed werkgever, verplicht om in te stemmen met een verzoek van een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is, om het slapend dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen, onder toekenning van een bedrag (ter hoogte van) de transitievergoeding. De advocaat-generaal maakt op dit uitgangspunt wel een uitzondering, namelijk als de werkgever stelt (en zo nodig kan bewijzen) dat er omstandigheden zijn, waardoor geoordeeld kan worden dat er sprake is van een gerechtvaardigd belang van werkgever om het dienstverband in stand te houden. De advocaat-generaal heeft hierbij een aantal voorbeelden genoemd en noemt de volgende omstandigheden:

1. het bestaan van reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer, waardoor de werkgever een belang heeft bij het in dienst houden van de werknemer;

2. voor de periode tot aan de inwerkingtreding van de Wet compensatie transitievergoeding: financiële problemen van de werkgever door het moeten voorfinancieren van de transitievergoeding;

3. het niet (geheel of gedeeltelijk) gecompenseerd zullen krijgen van de transitievergoeding. Hierbij zou een onderscheid kunnen worden gemaakt tussen omstandigheden (die debet zijn aan het niet of niet volledig gecompenseerd krijgen van de transitievergoeding) die in de risicosfeer van de werkgever liggen, en omstandigheden die in de risicosfeer van de werknemer liggen;

4. mogelijke andere belangen van de werkgever bij het in dienst houden van de werknemer, anders dan de enkele wens om de transitievergoeding niet te hoeven betalen.

Zodra de Hoge Raad een uitspraak heeft gedaan, laten wij u dit weten.

 

NOVO’s tip

Wilt u meer weten over het slapend dienstverband en de mogelijkheden om deze al dan niet te beeindigen en waar u in ieder geval rekening meer dient te houden? Neem dan contact op met een van de specialisten van NOVO Advocaten, specialisten in het arbeidsrecht. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 076-2056040 of u kunt een mail sturen naar info@novo-advocaten.nl.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!