Arbeidsovereenkomst met zieke werknemer ontbonden
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Arbeidsovereenkomst met zieke werknemer ontbonden

Arbeidsovereenkomst met zieke werknemer ontbonden

Gepubliceerd: 04-sep-2019 08:00

Een kantonrechter onderzoekt bij de beoordeling van een ontbindingsverzoek onder andere of er sprake is van een opzegverbod. In dit geval is werknemer arbeidsongeschikt wegens ziekte. Omdat de ziekte nog geen twee jaar heeft geduurd is er sprake van een opzegverbod.

De wet geeft echter aan dat deze omstandigheid niet aan een ontbinding in de weg hoeft te staan in geval;

1. het verzoek geen verband houdt met omstandigheden waarop die opzegverboden betrekking hebben;

2.er sprake is van omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst in het belang van de werknemer behoort te eindigen.

 

Uitzondering op het opzegverbod

In deze zaak was er sprake van het laatste. Werkgever had de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, omdat er sprake zou zijn van een onherstelbare verstoorde arbeidsrelatie doordat werknemer werkgever zou hebben beledigd, bedreigd, genegeerd en geïntimideerd.

Werknemer is echter arbeidsongeschikt en beroept zich op het opzegverbod tijdens ziekte. Hij refereert zich echter aan het oordeel van de kantonrechter over de gevraagde ontbinding en verzoekt om - in geval van ontbinding -toekenning van de transitievergoeding en de billijke vergoeding. Ook verzoekt werknemer rekening te houden met de opzegtermijn.

De gezondheidstoestand van werknemer verslechterde door het in stand laten van de arbeidsovereenkomst. Werknemer kampte namelijk al lange tijd met psychische klachten en uit diverse stukken bleek dat werknemer deze klachten in verband bracht met de hoge werkdruk en slechte relatie met zijn leidinggevende en directe collega.

Werknemer had ook ter zitting aangegeven dat hij opgelucht zou zijn als hij nooit meer naar werkgever zou moeten gaan, wat ook aansloot bij hetgeen het UWV in haar deskundigenoordeel had geadviseerd, namelijk om werknemer niet bij werkgever te laten re-integreren.

Nu re-integratie in het tweede spoor de band met werkgever in stand zou houden en deze band volgens de kantonrechter juist de reden is dat werknemer de draad niet kan oppakken, is de kantonrechter van oordeel dat er sprake is van de tweede uitzonderingsgrond.

 

Verstoorde arbeidsverhouding

Dat er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding en daarmee van een onwerkbare verhouding tussen werkgever en werknemer maakt de kantonrechter ook op uit de overgelegde stukken.

Omdat in deze zaak geen sprake was van ernstig verwijtbaar handelen dan wel nalaten door een van de partijen, heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbonden met in achtneming van de opzegtermijn en oordeelt dat werkgever de transitievergoeding verschuldigd is. Er wordt geen billijke vergoeding toegekend.

 

NOVO’s tip

Wilt u weten of in uw geval sprake is van een uitzonderingsgeval op het opzegverbod? Of heeft u hulp nodig omdat er sprake (dreigt) te zijn van een verstoorde arbeidsverhouding? Neem vrijblijvend contact op met NOVO Advocaten, specialist in het arbeidsrecht door te mail naar info@novo-advocaten.nl of door te bellen naar 076-2056040.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!