nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Is er sprake van een opzegging door werknemer?

Is er sprake van een opzegging door werknemer?

Gepubliceerd: 31-okt-2019 08:00

Wanneer een werknemer niet meer op het werk verschijnt en niets meer van zich laat horen - zelfs niet nadat de loondoorbetaling stop is gezet - kan er dan van worden uitgegaan dat een werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd en deze daarmee is beëindigd? Nee want, voor een opzegging of beëindiging van een arbeidsovereenkomst door een werknemer is een duidelijke en ondubbelzinnige opzegging vereist. Zo oordeelde ook een kantonrechter in Zaanstad onlangs.

 

Na herstelmelding niet meer verschenen

Een werknemer heeft zich op 18 september 2017 ziek gemeld en is op 17 januari 2018 door de bedrijfsarts hersteld verklaard. Omdat werknemer ondanks de hersteld verklaring niet meer op het werk verscheen, heeft werkgever vanaf 17 januari 2018 het loon niet meer betaald. Werkgever heeft zelf echter niet de arbeidsovereenkomst beëindigd.

 

Een jaar later…

Rond 18 januari 2019 meldt werknemer zich telefonisch weer bij werkgever en geeft aan te willen werken. Omdat werknemer niet tewerk werd gesteld, heeft op 28 maart 2019 de advocaat van werknemer in een brief aan werkgever laten weten dat werknemer weer beschikbaar is voor werk en aanspraak maakt op loon.

Werkgever stelt zich echter op het standpunt dat zij ervan uit is gegaan dat werknemer de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd of opgezegd, door meer dan een jaar lang niet op het werk te verschijnen en tevens geen loon heeft ontvangen en daar nimmer tegen heeft geprotesteerd. Daarbij zou er volgens werkgever sprake zijn van rechtsverwerking.

 

Duidelijke en ondubbelzinnige opzegging vereist

De kantonrechter gaat niet mee in het standpunt van werkgever en is van oordeel dat uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat voor een opzegging of beëindiging van een arbeidsovereenkomst door een werknemer een duidelijke en ondubbelzinnige opzegging vereist is. Daar is in dit geval geen sprake van. Er is immers geen mededeling van uit de zijde van werknemer geweest waaruit opgemaakt zou kunnen worden dat zij de wil had de arbeidsovereenkomst op te zeggen of te beëindigen.

 

Rechtsverwerking?

Het enkele stilzitten van werknemer kan naar het oordeel van de kantonrechter niet tot de conclusie leiden dat werknemer de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd of opgezegd, waardoor een beroep op rechtsverwerking geen succes heeft. Er is derhalve nog steeds sprake van een arbeidsovereenkomst.

 

Loon?

De hoofdregel geen arbeid geen loon wordt hier nader toegepast door de kantonrechter.

Deze oordeelt dat werknemer over de periode van 17 januari 2018 tot en met begin 2019 geen recht had op loon. Het komt voor rekening en risico van werknemer dat geen arbeid is verricht en zodoende er geen loon is betaald.

Over de periode tussen het telefoontje begin 2019 en de brief van de advocaat van werknemer op 28 maart 2019, oordeelt de kantonrechter dat het niet precies duidelijk is wanneer werknemer zich weer beschikbaar heeft gesteld voor werk. Volgens werknemer is dat op 18 januari 2019 telefonisch geweest, maar het is de kantonrechter niet helemaal duidelijk wanneer dat precies is geweest. Daarenboven had van de werknemer, na een jaar afwezigheid mogen worden verwacht dat deze zich luid en duidelijk beschikbaar voor arbeid stelde bij werkgever. Een telefoontje is dan onvoldoende, aldus de kantonrechter. De brief van de advocaat op 28 maart 2019 daarentegen is wel voldoende, waarna werkgever de gelegenheid geboden had moeten worden om zich in te stellen op de terugkeer van werknemer. De kantonrechter oordeelt dat dit te realiseren was in de periode tussen de brief tot 1 april 2019.

 

Tot 1 april heeft werknemer zodoende ook geen recht op loon, omdat het niet verrichten van arbeid in de risicosfeer van werknemer lag. Vanaf 1 april is dit echter een ander verhaal. Werkgever heeft immers geen gebruik willen maken van de diensten van werknemer nadat deze zich duidelijk weer beschikbaar had gesteld voor het verrichten van werkzaamheden.

 

Werkgever wordt dan ook door de kantonrechter veroordeeld werknemer weer toe te laten tot het werk en het loon vanaf 1 april 2019 aan werknemer te voldoen.

 

NOVO’s tip

Wanneer een werknemer een arbeidsovereenkomst lijkt te willen beëindigen, is het aan de werkgever om te onderzoeken of werknemer daadwerkelijk de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor ogen heeft. Wordt dit niet gedaan en werkgever onderneemt verder zelf geen actie om tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen, dan loopt deze het risico dat het loon doorbetaald moet worden. Wilt u hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact op met NOVO Advocaten, specialisten in arbeidsrecht via info@novo-advocaten.nl of bel naar 076-2056040

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!