nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Relatiebeding drukt onbillijk zwaar

Relatiebeding drukt onbillijk zwaar

Gepubliceerd: 30-dec-2019 08:00

Een relatiebeding kan onder bepaalde voorwaarden worden overeengekomen. Zo moet een relatiebeding schriftelijk worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst en indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zal door de werkgever schriftelijk gemotiveerd moeten worden dat het relatiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan kan na het eindigen van een arbeidsovereenkomst de vraag echter rijzen of het te beschermen belang van werkgever dat tot uitdrukking komt in het relatiebeding moet wijken, omdat een werknemer hierdoor onbillijk wordt benadeeld.

In die gevallen waar hierover een discussie tussen ex-werkgever en ex-werknemer ontstaat kan er een kort geding gestart worden om hier duidelijkheid over te krijgen.

In het kort geding bij de rechtbank te Maastricht werd deze vraag voorgelegd aan de rechter.

 

Het relatiebeding

Werknemer was op 20 juli 2015 in dienst getreden bij werkgever en per 1 maart 2017 is deze arbeidsovereenkomst omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. In de arbeidsovereenkomst is (schriftelijk) een “non-relatiebeding” opgenomen:

 “Wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt dient de Werknemer een non-relatie beding in acht te nemen. Dit houdt in dat er gedurende één jaar na einde van de arbeidsovereenkomst zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Werkgever door Werknemer geen werkzaamheden mogen worden verricht als particulier, als zelfstandige of als werknemer of in welke hoedanigheid dan ook, direct of indirect, bij de opdrachtgevers waar Werknemer gedurende het dienstverband werkzaam is geweest.”

Aan dit beding was een boetebeding gekoppeld van € 2.500,00 per overtreding en € 500,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

 

Einde arbeidsovereenkomst

Per 1 oktober 2019 is de arbeidsovereenkomst beëindigd, nadat werkgever toestemming wegens bedrijfseconomische redenen van het UWV had gekregen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, waarna werknemer een WW-uitkering genoot.

 

Kort geding

Werknemer vordert in kort geding o.a. dat het “non-relatiebeding” wordt geschorst, omdat hij door de handhaving van het relatiebeding onbillijk wordt benadeeld.

De rechter is van oordeel dat met een aanmerkelijke mate van zekerheid de bodemrechter het beding zal vernietigen. Daartoe heeft de rechter overwogen dat werknemer (bijna) 60 jaar oud is en het niet gemakkelijk voor werknemer is om met zijn kennis en ervaring een ander functie met een vergelijkbaar inkomen te vinden. Daarbij komt dat het dienstverband tussen werkgever en werknemer slechts drie jaar heeft geduurd en het eindigen van de arbeidsovereenkomst niet aan werknemer te wijten is (bedrijfseconomische redenen).

Gezien voorstaande heeft de rechter een voorziening getroffen dat het “non-relatiebeding” wordt geschorst.

 

NOVO’s tip

De wet biedt de mogelijkheid om een relatiebeding geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Ook is het mogelijk dat de kantonrechter bepaalt dat de werkgever voor de duur van de beperking van een relatiebeding aan de werknemer een vergoeding betaalt. Dit geldt ook in het geval er sprake is van een concurrentiebeding. Wilt u hier meer over weten of heeft u hulp nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met NOVO Advocaten, specialisten in arbeidsrecht, via info@novo-advocaten.nl of bel naar 076-2056040.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!