nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Uber aansprakelijk voor burn-out?

Uber aansprakelijk voor burn-out?

Gepubliceerd: 25-feb-2020 08:00

In een zaak die een medewerkster tegen Uber aanspande stond (onder andere) de vraag centraal of Uber al dan niet aansprakelijk was voor de burn-out van de medewerkster als gevolg van een te hoge werkdruk. De kantonrechter te Amsterdam moest zich hier op 24 januari jl. over uitlaten.

 

Te veel overuren

Wat was het geval? Medewerkster, 47 jaar, is van 2014 tot 2017 in dienst geweest bij Uber en wel in de functie van Executive Assistent. Zij heeft op 30 november 2016 telefonisch ontslag genomen, welk ontslag zij bij schrijven d.d. 16 december 2016 heeft bevestigd en wel tegen de datum van 31 januari 2017. Nadien wordt zij ziek en meldt zij dit bij Uber op 22 december 2016. Per 01 februari 2017 is medewerkster ergens anders in dienst getreden. Zij vordert vervolgens van Uber 3478 overuren (circa € 95.000) alsook meent zij dat Uber aansprakelijk is voor haar uitval en vordert zij op basis daarvan materiële en immateriële schadevergoeding. Door de hoge werkdruk bij Uber moest zij wel overuren maken, waardoor zij fors heeft ingeteerd op haar gezondheid. Als gevolg daarvan heeft zij een miskraam gekregen, forse nek- en schouderklachten en een burn-out opgelopen, waardoor zij thans nog immer arbeidsongeschikt is.

De kantonrechter is van oordeel dat ter zake de vordering tot uitbetaling van de overuren er geen reden is voor toekenning daarvan: er is geen directe of indirecte opdracht door Uber verstrekt waaruit kan worden opgemaakt dat zij op enige wijze gehouden zou zijn tot de werkzaamheden die zij verricht heeft. Sterker nog, zijn er aanwijzingen waaruit juist mag blijken dat Uber medewerkster verbiedt om overuren te maken. Daarbij komt dat medewerkster dit ook niet, althans onvoldoende naar voren heeft gebracht bin Uber. Het had op de weg van medewerkster gelegen de door haar ervaren werkdruk tijdig aan te kaarten.

 

Aansprakelijk voor burn-out?

Ook de vordering van medewerkster om Uber aansprakelijk te stellen voor de door haar geleden materiële en immateriële schade houdt naar de smaak van de kantonrechter geen stand: het oorzakelijke verband tussen de ziekte en de werkdruk bij Uber ontbreekt, zulks terwijl naar objectieve maatstaven niet kan worden gezegd dat de arbeidsomstandigheden bij Uber dermate waren dat er sprake was van (geestelijke) overbelasting. Evenmin behoefde Uber op grond van aanwijzingen van medewerkster of derden te begrijpen dat het werk voor medewerkster te zwaar / te veel of onmogelijk was. Er is dan ook geen sprake van een tekortkoming in de nakoming van de zorgplicht door Uber, noch is er sprake van slecht werkgeverschap. De vorderingen van medewerkster worden dan óók te dezer zake afgewezen.

 

NOVO’s tip

Een te hoge werkdruk, ongezonde arbeidsomstandigheden of anderszins een te zware werkdruk worden vaak door een werknemer ervaren. Het is taak om dit goed met de werkgever te bespreken om uitval te voorkomen, Wilt u meer weten over goede arbeidsomstandigheden? Bel of mail naar NOVO Advocaten, Specialisten in Arbeidsrecht te Breda. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0762056040 of per mail op info@novo-advocaten.nl.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!