nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
weer afwijzing i-grond

weer afwijzing i-grond

Gepubliceerd: 04-apr-2020 09:30

Weer afwijzing i-grond

Je zou bijna denken dat er geen enkele positieve beschikking wordt gegeven, want wederom heeft de rechtbank een ontbindingsverzoek op de i-grond afgewezen.

Steeds weer wordt duidelijk dat rechters niet mee gaan in een ontbindingsverzoek waarbij enerzijds een onvoldragen c-h grond wordt aangevoerd en vervolgens een i-grond wordt genoemd. Zo ook de kantonrechter te Utrecht

Wat was het geval?

Werknemer was sinds oktober 2017 in dienst bij werkgever, waarna de arbeidsovereenkomst in oktober 2019 voor onbepaalde tijd is voortgezet. Gedurende de gehele periode zijn er drie evaluatiegesprekken geweest, waaruit een lage score bleek. In januari 2020 heeft werkgever werknemer te kennen gegeven niet tevreden te zijn en het dienstverband met werknemer te willen beëindigen. Uit de onderhandelingen hierover is evenwel geen overeenstemming bereikt, waarna de werkgever de kantonrechter heeft verzocht de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden. Primair vanwege disfunctioneren, subsidiair wegens de combinatie van disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie (de i-grond).

Disfunctioneren

De rechter gaat niet mee met de door werkgever aangehaalde grond van disfunctioneren. Weliswaar zijn in de drie evaluatiegesprekken lage scores meetbaar en kan daaruit worden afgeleid dat verbetering nodig was, maar concrete voorbeelden worden niet genoemd, noch wordt gesproken over een disfunctioneren, laat staan dat vermeld wordt dat dit gevolgen voor de toekomst van werknemer zou hebben.  Daarbij komt dat werknemer ook niet in de gelegenheid is gesteld om zijn functioneren daadwerkelijk te verbeteren.

i-grond

Werkgever voert vervolgens subsidiair aan dat door de gesprekken in januari en het vastlopen van de onderhandelingen over een beëindigingsovereenkomst, een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan, die zich ook heeft geuit in het feit dat werknemer sedertdien vanuit huis werkte. Werknemer heeft (gemotiveerd) aangevoerd dat er geen sprake is van een onwerkbare situatie, waarmee de kantonrechter ook in kan stemmen: werkgever heeft niet duidelijk gemaakt dat er een noodzaak is om tot beëindiging van het dienstverband over te gaan. Dat er spanningen tussen partijen waren, is begrijpelijk, maar niet is vast komen te staan dat deze – al dan niet in samenloop met het genoemde disfunctioneren – nopen tot een einde van de arbeidsovereenkomst.

De rechter wijst het verzoek om ontbinding dan ook af.

NOVO’s tip

Eens te meer wordt duidelijk dat niet al te lichtzinnig dient te worden omgegaan met het indienen van een ontbindingsverzoek wegens de verzamelgrond. De i-grond wordt door de rechters strikt geïnterpreteerd. Er dient daadwerkelijk enige onderbouwing te zijn van een avn de eerder gronden. Wilt u weten of hier al dan niet aan voldaan is in uw geval? Schroom niet, en neem contact op met NOVO Advocaten, Specialisten in Arbeidsrecht te Breda. U kunt ons telefonisch bereiken op 076-2056040 of per mail op info@novo-advocaten.nl

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!