nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Verzoek om vermindering arbeidsomvang toch toegewezen ondanks functieprofiel

Verzoek om vermindering arbeidsomvang toch toegewezen ondanks functieprofiel

Gepubliceerd: 11-apr-2020 09:36

Verzoek om vermindering arbeidsomvang toch toegewezen ondanks functieprofiel

Het Gerechtshof in Den Bosch heeft zich uit mogen laten over de vraag of een werkgever een verzoek van werknemer om arbeidsduurvermindering (wet flexibel werken; hierna de wfw) kan afwijzen op grond van duidelijke urennorm in het functieprofiel.

Van ouderschapverlof naar wfw

Werkneemster was ruim 11 jaar in dienst bij werkgever toen zij met zwangerschapsverlof ging. Na haar bevallingsverlof heeft ze eerst onbetaald verlof opgenomen en daarna ouderschapsverlof, waarbij zij 24 uur per week is blijven werken (haar reguliere arbeidsomvang bedroeg 30 uur per week). Nadat ook deze geëindigd was, heeft werkneemster een verzoek ingediend om vermindering van haar arbeidsomvang, waarbij zij de arbeidsomvang van 24 uur per week wenste voort te zetten. Dit verzoek is afgewezen door werkgever en ook door de kantonrechter nadat werkneemster haar verzoek aldaar had laten toetsen.

Hoger beroep

Werkneemster dient hoger beroep in en tegelijkertijd neemt zij zelf ontslag op staande voet. Werkgever geeft daarbij aan dat werkneemster dus geen belang meer heeft bij behandeling van het verzoek, welk verweer door het gerechtshof wordt gepasseerd: het is immers zeer wel mogelijk dat het door werkneemster genomen ontslag op staande voet, nauw verbonden is met de onmogelijkheid voor haar om minder uren te werken.

Wfw

Het Gerechtshof oordeelt dat uit artikel 2 lid 5 van de wfw blijkt dat op de werkgever de bewijslast rust om aan te tonen dat vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen een verzoek om arbeidsduurvermindering dient te worden afgewezen. Werkgever heeft hierbij aangevoerd dat uit het functieprofiel dat in de personeelsgids is opgenomen, blijkt dat de door werkneemster bekleedde functie voor minimaal 30 uur per week dient te worden verricht. Het gerechtshof acht deze enkele verwijzing evenwel onvoldoende. Een en ander geldt temeer  - aldus het Gerechtshof – nu werkneemster gedurende haar ouderschapsverlof (1,5 jaar!) klaarblijkelijk prima haar functie heeft kunnen uitoefenen in 24 uur per week. Werkgever had het verzoek dan ook niet mogen weigeren.

NOVO’s tip

Verzoeken om wijziging in arbeidsduur, werkplek of arbeidstijden dienen altijd door werkgever te worden afgewogen tegen de zware toets van zwaarwegende bedrijfsbelagen. Afwijzing mag dan ook niet te lichtzinnig worden overwogen. Wilt u weten of een verzoek al dan niet gestand dient te houden? Bel of mail naar NOVO Advocaten, Specialisten in Arbeidsrecht te Breda. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 076-2056040 of per mail op inf@novo-advocaten.nl

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!