nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Is een jarenlange toeslag vaste arbeidsvoorwaarde geworden?

Is een jarenlange toeslag vaste arbeidsvoorwaarde geworden?

Gepubliceerd: 24-apr-2020 10:29

Is een jarenlange toegekende toeslag een vaste arbeidsvoorwaarde?

Vaak is er discussie tussen werkgever en werknemer over de vraag of een jaarlijks uitgekeerde toeslag een vast looncomponent is geworden. Zo ook in de uitspraak van het Gerechtshof te Den Haag. Het Gerechtshof oordeelde in dit geval dat de toeslagen geen vaste arbeidsvoorwaarde zijn geworden en de werkgever (dus) kon beslissen de werknemer dit jaar geen toeslag toe te kennen.

Al jaren toegekende maandelijkse toeslag

Werknemer (sinds 2002 in dienst), ontvangt in 2006 maandelijks een toeslag van € 100, welke per 2007 verhoogd wordt naar een maandelijkse toeslag van € 400 bruto. In 2011 maakt werknemer promotie met aangepast salaris, maar wordt de € 400 maandelijkse toeslag behouden. In januari 2016 wordt het (jaarlijks) evaluatiemoment gehouden waarbij werkgever aangeeft ontevreden te zijn over het functioneren van werknemer  en komen partijen schriftelijk overeen dat de maandelijkse toeslag van € 400 gestaakt wordt en in juli 2016 herbeoordeeld wordt. Na een succesvol verbetertraject wordt aan werknemer er 01 januari 2017 weer een toeslag toegekend, doch van € 200 per maand. Op verzoek van werknemer wordt de functie per 01 maart 2017 weer teruggezet naar zijn oude functie, doch stopt werkgever met de persoonlijke toeslag (alsook wordt het salaris weer terug aangepast naar het oude, lagere, salaris, passend bij de lagere functie). Werknemer is van oordeel dat de toeslag een vaste arbeidsvoorwaarde is geworden en derhalve doorbetaald moet worden.

Vaste arbeidsvoorwaarde?

In een brief uit juli 2006 is vastgelegd dat de toeslag een variabel karakter kent en gekoppeld is aan de bovengemiddelde prestatie van werknemer. Er is verder geen beleid binnen de organisatie van werkgever over toeslagen. Het gerechtshof is van oordeel dat niet als juist kan worden beschouwd dat werknemer gelet op de jarenlange duur van de toekenning een vast loonbestanddeel geworden was dat los stond van zijn functioneren. Dit wordt – aldus het gerechtshof – eens te meer bevestigd door de berusting van werknemer in het feit dat de toeslag gestaakt werd in 2016 toen zijn functioneren onvoldoende bleek.

Toeslag afhankelijk van functie?

De tweede vraag die het Gerechtshof diende te beantwoorden was de vraag of de toeslag gekoppeld was aan de functie van werknemer. Hoewel niet vast ligt dat de toeslag gekoppeld was aan een vaste functie, is wel duidelijk geworden dat werknemer in zijn logistieke functie zich onderscheidde van de overige collega’s door diverse andere taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen (onder andere vervanging bij ziekte / vakantie van de chef). Het Gerechtshof ziet geen grond om het standpunt van werknemer te volgen dat hij erop had mogen vertrouwen dat hij ook in een andere functie zijn aanspraak op de toeslag zou behouden. Dit geldt evenzo voor de aanspraak op de toeslag nadat werknemer weer in zijn oude rol terugkeerde. Het Gerechtshof ziet dan ook geen reden om de vordering van werknemer toe te wijzen.

NOVO’s tip

 Of een jaarlijks (of in dit geval maandelijks) toegekende toeslag of bonus een vaste arbeidsvoorwaarde is geworden, houdt de gemoederen altijd bezig. In dit geval bevestigde het Gerechtshof zelfs dat een jarenlange toeslag toch gekoppeld beek aan een functioneren en zag geen aanleiding om deze als vaste arbeidsvoorwaarde te beschouwen. Of een vergoeding al dan niet als vaste arbeidsvoorwaarde kan worden beschouwd, hangt nauw samen met de wijze waarop dit tussen partijen gecommuniceerd is en wat partijen uit elkaars verklaringen konden afleiden Wilt u hier meer over weten? Bel of mail dan naar NOVO Advocaten, Specialisten in Arbeidsrecht te Breda. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 076-2056040 of per mail op info@novo-advocaten.nl

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!