nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Finale kwijting toch niet zo finaal

Finale kwijting toch niet zo finaal

Gepubliceerd: 25-mei-2020 08:00

Finale kwijting toch niet zo finaal

De uitspraak van de Rechtbank te Rotterdam van eind maart (mei gepubliceerd) is wellicht niet zo onbegrijpelijk, maar toch de moeite waard om te benoemen.

Vaststellingsovereenkomst

Werknemer is sinds 1998 in dienst bij een farmaceutisch bedrijf, alwaar hij in 2018 afscheid neemt door het tekenen van een vaststellingsovereenkomst en wel per 01 december 2018. In deze vaststellingsovereenkomst wordt – zoals te doen gebruikelijk is – een finale kwijting opgenomen. Dat betekent dat partijen na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst en de uitvoering daarvan over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben. Werknemer was werkzaam als Business controller en tevens procuratiehouder met een volmacht tot € 1 miljoen.

Fraude

Op 12 december 2018 verneemt werkgever dat werknemer mogelijk betrokken is geweest bij het onttrekken van gelden van werkgever te eigen bate. Na onderzoek blijkt inderdaad dat privé uitgaven van werknemer door werkgever zijn betaald en er gedurende een reeks van jaren gelden van werkgever zijn overgemaakt aan bedrijven die (mede) van werknemer zijn, voor leasekosten van auto’s die door werkgever zelf waren gekocht. En betaald. Nadat de bevindingen van werkgever ook door een extern bureau bevestigd waren, heeft werkgever de vernietiging ingeroepen van de in de vaststellingsovereenkomst opgenomen door werkgever te betalen beëindigingsvergoeding alsook de finale kwijting en vordert werkgever bij de rechter een bedrag van maar liefst € 1.914.427,05 van werknemer.  

Kwijtschelding?

Werknemer beroept zich erop dat er finale kwijting is verleend en dus de vorderingen van werkgever geen doel treffen. De rechter gaat hier evenwel niet in mee. Nu de frauduleuze handelingen niet eerder dan nadat de vaststellingsovereenkomst getekend was, bekend zijn geworden, hoefde werkgever hiermee geen rekening te houden. De finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst ziet daarbij bovendien op de “loose ends” die met een arbeidsovereenkomst te maken hebben, maar niet op dergelijke malversaties, waarna de rechter de door werkgever gevorderde bedragen toewijst.

NOVO’s tip

Finale kwijting is feitelijk immer part of the deal bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Het komt evenwel wel eens voor dat er toch nog na de gegeven kwijtschelding feiten boven tafel komen die nog afhandeling vergen. Om te voorkomen dat deze mogelijkheden zijn uitgesloten, is het altijd van belang bij het opstellen van de overeenkomst goed na te gaan wat partijen bedoelen en verwachten en of er nog de hiervoor genoemde “loose ends” zijn. Wilt u hier meer over weten? Bel of mail dan met NOVO Advocatuur en Mediation, Specialist in Arbeidsrecht te Breda. Wij zijn, ook in deze tijd, gewoon bereikbaar via de mail op: info@novo-advocatuur.nl en telefonisch op 076-2056040.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!