nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
“Discretionaire bonus” als arbeidsvoorwaarde

“Discretionaire bonus” als arbeidsvoorwaarde

Gepubliceerd: 13-jul-2020 08:00

“Discretionaire bonus” als arbeidsvoorwaarde

Bij een einde van een arbeidsovereenkomst volgt vaak de discussie wat wel of niet onderdeel uitmaakt van de vaste arbeidsvoorwaarden die nog dienen te worden afgewikkeld. De bonus is daar een bekende speler in. Werkgevers stellen zich vaak op het standpunt dat een bonus ter discretie van werkgever is en dus niet een vaste component is, daar waar werknemers zich vaak beroepen op een gerechtvaardigd vertrouwens wegens jarenlange uitkering. Vorige maand mocht de rechtbank Rotterdam zich hier weer eens over uitlaten.

De Werkgeversverklaring

Werknemer is al sinds 2007 in dienst bij werkgever in de functie van verkoper binnendienst. In 2015 heeft werkgever op een zogenaamde “werkgeversverklaring” aangegeven dat werknemer in de functie van Hoofd Inkoop werkzaam is, waarbij tot zijn vaste inkomen ook een vaste bonus behoort, die gelijk is aan een bruto maandsalaris en steeds in de maand juni wordt uitgekeerd. Een en ander wordt sedertdien ook zo toegepast: op de loonstrook staat de functie van Hoofd Inkoper en in de jaren 2015 en verder wordt steeds in de maand juni een bonus, gelijk aan één maandsalaris uitgekeerd.  Daarnaast ontvangt werknemer sedertdien in de maand december een bonus van wisselend € 2.000- € 5.000. Werknemer heeft de arbeidsovereenkomst per 01 juni 2019 opgezegd, waarna de discussie ontstaan of werkgever nog aan werknemer een vergoeding uit hoofde van de bonus verschuldigd is.

Geen schriftelijk overeengekomen bonus

Zowel de bonus van juni als de december bonus is nergens schriftelijk vastgelegd, Wel noemt werknemer dat terzake de december bonus is overeengekomen dat deze als een “verkapte loonsverhoging” zou worden gezien; dat was makkelijker dan een vaste maandelijkse verhoging”. Verder, is door werkgever gesteld dat deze december bonus tevens afhankelijk is van het bedrijfsresultaat van werkgever. Werkgever voert voorts aan dat de werkgeversverklaring en de daarin genoemde bonus enkel op verzoek van de werknemer zouden zijn opgesteld.

Gerechtvaardigd vertrouwen

De kantonrechter oordeelt dat werknemer er in gerechtvaardigd vertrouwen vanuit heeft mogen gaan dat een vaste bonus ter hoogte van een bruto maandsalaris, uit te keren in de maand juni van ieder jaar, tot onderdeel van zijn arbeidsvoorwaarden is verworden. Het andersluidende verweer wordt als onvoldoende onderbouwd verworpen.  Terzake de bonus van december merkt de kantonrechter evenwel op dat werknemer te dezer zake onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht en onderbouwd om de conclusie te kunnen wettigen dat (hij erop heeft mogen vertrouwen dat) een vaste decemberbonus van € 5.000,- bruto is gaan behoren tot zijn arbeidsvoorwaarden. De enkele omstandigheid dat hij drie jaar op rij die bonus heeft ontvangen, is daarvoor, in het licht van de qua hoogte fluctuerende bonussen voordien, niet toereikend.

NOVO’s tip

Zo zie je maar weer dat over twee bonuscomponenten anders geoordeeld kan worden. Het komt derhalve zeer nauw hoe de omschrijving van een bonus is neergelegd en wat de intenties van partijen te dezer zake is. Wilt u voorkomen dat hier discussie over staat? Neem dan contact met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda op, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken per mail op info@novo-advocatuur.nl en telefonisch via nummer 076-2056040

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!