nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Thuis wegens zieke huisgenoot tijdens corona is geen ziekte, maar geeft wel recht op loon

Thuis wegens zieke huisgenoot tijdens corona is geen ziekte, maar geeft wel recht op loon

Gepubliceerd: 06-jul-2020 08:00

Thuis wegens zieke huisgenoot tijdens corona is geen ziekte, maar geeft wel recht op loon

De Corona perikelen houden de gemoederen van werkgever en werknemer bezig. Veel vragen werden er gesteld hoe te handelen als werkgever als een werknemer niet ziek is, maar van overheidswege thuis moet blijven vanwege een zieke huisgenoot.  Rechtbank Maastricht had de eer hier in kort geding een uitspraak over te mogen geven.

Zieke vriendin

Werknemer meldt op 16 maart dat een vriendin ziek is en er kans op besmetting is. Werknemer geeft aan best te willen komen werken maar het risico op besmetting wel bij werkgever legt. Werkgever antwoordt daarop dat hij zich beter ziek kan melden en thuis kan blijven. Werknemer geeft daarop op 19 maart uitdrukkelijk aan zelf niet ziek te zijn en zich dus ook niet ziek te willen melden en thuis te kunnen werken. 23, 24, en 25 maart werkt werknemer regulier op locatie, waarna hij voorts verlof aanvraagt voor 26 en 27 maart. Werkgever wijst het verzoek om verlof (ongemotiveerd) af.

Zieke partner

Op 26 maart belt werknemer werkgever onderweg naar werk op terug te zullen keren omdat zijn partner ziek is en hij conform RIVM-richtlijnen thuis dient te blijven. Werkgever houdt daarop 2 wachtdagen loon in, een en ander conform het geldend reglement bij werkgever. Werkgever houdt vervolgens over de maanden maart en april loon in, zulks terwijl zij eveneens verlofdagen inhoudt. Werknemer start hier een procedure over op.

Niet ziek, wel loon

De rechtbank is duidelijk:

“Bij quarantaine is (nog) geen sprake van een zieke werknemer, maar van een werknemer die gehoor moet geven aan een opgelegde voorzorgsmaatregel van de overheid. Wanneer een huisgenoot koorts heeft, moeten de andere gezinsleden in thuisquarantaine blijven tenzij ze werkzaam zijn in een cruciaal beroep of vitaal proces. In dat geval blijven zij alleen thuis als ze zelf klachten hebben. Indien een werknemer in contact is geweest met een persoon die mogelijk besmet is met het coronavirus of een zieke huisgenoot heeft en van overheidswege in quarantaine moet en niet thuis kan werken omdat dit in zijn/haar beroep onmogelijk is, is dat een omstandigheid die niet in de risicosfeer van werknemer ligt. De werkgever is in dat geval verplicht het loon door te betalen (tenzij partijen dit voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst hebben uitgesloten, artikel 7:628 lid 5 BW). Omdat in deze situatie geen sprake is van ziekte, mag de werkgever geen wachtdagen op het loon inhouden en moet de werkgever het volledige loon doorbetalen.”

Verder oordeelt de rechtbank dat, indien werkgever twijfelt aan de juistheid van de mededeling van werknemer omtrent de ziekte van de vriendin en vervolgens de partner, het op de weg van werkgever had gelegen hier een verklaring voor te vragen.

NOVO’s tip

Covid-19 heeft een grote invloed op de maatschappij en zeker ook in de verhouding tussen werkgever en werknemer. Wetgeving is zeer recent en ook nog eens aan de nodige wijzigingen onderhevig, terwijl jurisprudentie zich nog slechts mondjesmaat ontpopt. Wilt u weten wat uw mogelijkheden en verplichtingen zijn? Neem contact op et NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons – ook tijdens de zomervakantie – bereiken op telefoonnummer 076-2056040 en per mail op info@novo-advocatuur.nl

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!