Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
PI-medewerker handelt niet verwijtbaar door deuren gevangenis open te laten voor pizzabezorger

PI-medewerker handelt niet verwijtbaar door deuren gevangenis open te laten voor pizzabezorger

Gepubliceerd: 07-sep-2020 08:00

PI-medewerker handelt niet verwijtbaar door deuren gevangenis open te laten voor pizzabezorger

Soms lees je een uitspraak en vraag je je af in welk land we leven. Rijd je te hard, dan krijg je een boete, steel je, dan wordt dat gestraft en op sommige misdrijven zit celstraf. Als iemand door de rechter veroordeeld is tot celstraf, hoort deze dus achter gesloten deuren. En we hebben mensen die die deuren bewaken. Maar als een PI-medewerker een deur openlaat om een pizzabezorger binnen te laten, wat dan? Rechtbank Rotterdam vindt dat dit geen verwijtbaar handelen is.  

Deuren openen voor pizzabezorger

De Staat der Nederlanden was een procedure gestart tegen een van haar medewerkers, werkzaam bij een Penitentiaire Inrichting als bewaker. Het betreft een beveiligde inrichting, speciaal voor extreem, hoog of verhoogd risico tot ontvluchting. Ook de Terroristenafdeling was in deze PI gehuisvest. Hierdoor gelden extra veiligheidsmaatregelen binnen de PI.

Werkneemster werkt op de PI al sinds 2001 in de functie van Medior Complexbeveiliger.  Binnen de PI is een protocol A-selectieve In & Uitgangscontrole van toepassing. Dit protocol betreft een werkwijze om personen bij toegang tot of het verlaten van de inrichting te controleren op het ongeoorloofd bij zich dragen van niet toegestane voorwerpen en inrichtingseigendommen. Het protocol heeft als doelstelling het tegengaan van de in- en uitvoer van eventuele contrabanden.

Gedurende de nachtdienst is door een collega een pizza besteld. Werknemer heeft de pizza in ontvangst genomen. Hiervoor zijn zowel de buitenmuur als de binnendeur geopend om de pizzabezorger toegang te verschaffen tot de inrichting. Op camerabeelden is te zien dat werkneemster voorwerpen tussen de deuren heeft geplaatst. Bij het openzetten van de deuren is ook de deur naar de centrale meldkamer open gezet. Dit is in strijd met het geldend protocol dat aangeeft dat dit uitsluitend is toegestaan in geval van calamiteiten danwel als er voorafgaand toestemming is verzocht.

Omtrent deze acties is nader intern onderzoek gedaan, waarop werkneemster op 10 februari 2020 met onmiddellijke ingang is geschorst en haar de toegang tot de dienstonderdelen van de PI ontzegd. De Staat der Nederlanden is voorts onderhavige procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst gestart wegens (ernstig) verwijtbaar handelen van werkneemster.

Geen strikt beleid

De kantonrechter begrijpt het standpunt van de Staat en haar belang bij strikte handhaving van regels en protocollen binnen een zwaar beveiligde inrichting met een terroristenafdeling, maar geeft aan dat onvoldoende is gebleken dat de Penitentiaire Inrichting een strikt (sanctie)beleid naleeft ten aanzien van het openhouden van de tussendeuren en het opheffen van de sluiswerking. Zo zijn er geen nadere stukken (zoals personeelsmededelingen) overgelegd waaruit blijkt dat medewerkers expliciet op de regels en de gevolgen van overtreding daarvan zijn geattendeerd, in die zin dat werkneemster en haar collega’s bewust waren van de ontoelaatbaarheid van hun gedrag en dat zij ook als een gewaarschuwd mens moeten worden geacht. Daarbij komt dat werkneemster heeft gesteld, en dit onvoldoende door de Staat is betwist, toestemming te hebben gehad van de wachtcommandant tot het openen van de sluizen.

Geen ontbinding

Wel is de kantonrechter het met de Staat eens dat werkneemster zich in een kwetsbare positie bevond en dat zij het risico liep een ongewenst persoon toegang tot de inrichting te verschaffen, met alle gevolgen van dien. De rechtbank is dan oom van oordeel dat werkneemster een nogal nonchalante houding heeft getoond die haar kan worden aangerekend. Een justitiële inrichting moet kunnen vertrouwen op de integriteit van haar medewerkers in een extra beveiligde inrichting (met name gedurende de nachtdienst) en mag in dat licht hoge eisen stellen aan haar medewerkers. Evenwel acht de kantonrechter het handelen van werkneemster niet dermate zwaar dat er sprake is van ernstige verwijtbaarheid. De Penitentiaire Inrichting had ook lichtere, minder zware sancties kunnen toepassen, waarbij zij haar sanctiebeleid nog eens uitdrukkelijk naar voren had kunnen brengen. De rechtbank oordeelt dan ook dat er geen sprake is van een voldragen (e-) grond om tot ontbinding over te gaan.

NOVO’s tip

Hoewel voor een ieder wellicht moeilijk te begrijpen is dat een dergelijk onzorgvuldig handelen wordt gedoogd door de rechter, maakt deze uitspraak eens te meer duidelijk hoe belangrijk het is als werkgever zijnde om je beleid – en een eventueel zero-tolerance beleid – goed en met regelmaat onder de aandacht van je medewerkers te brengen. Wilt u weten hoe dit kan worden gedaan? Bel of mail naar NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via telefoonnummer 076-2056040 of mail info@novo-advocatuur.nl

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!