Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Slechte toekomstige arbeidspositie door corona zorgt voor hogere billijke vergoeding

Slechte toekomstige arbeidspositie door corona zorgt voor hogere billijke vergoeding

Gepubliceerd: 12-okt-2020 08:00

Slechte toekomstige arbeidspositie door corona zorgt voor hogere billijke vergoeding

We raken inmiddels bijna allemaal gewend aan het gegeven dat Corona een onderdeel van ons leven uitmaakt: afstand houden, thuis werken, geen hand geven, we zijn er alweer aangewend.

Maar de rechtspraak is nog volop in ontwikkeling, zo getuige ook deze uitspraak van de kantonrechter te Gouda.

Ontslag op staande voet ongegrond

Werknemer werkt sinds 2016 als Supervisor bij werkgever tegen een salaris van € 5.500 bruto per maand. Op 6 mei 2020 wordt hij op staande voet ontslagen. Nie6t duidelijk is wat hier de reden voor is, doch vast komt te staan dat beide partijen van oordeel zijn dat sinds maart 2020 er barstjes in de goede samenwerking zijn gekomen., waarna het hiervoor genoemde ontslag op staande voet volgde omdat werknemer het vertrouwen “onwaardig’ zou zijn geworden, zo vermeldt werkgever in de ontslagbrief.   Werknemer geeft in de procedure aan te berusten in het gegeven ontslag op staande voet, nu inmiddels de arbeidsverhoudingen verstoord geraakt zijn, maar vordert schadevergoeding wegens onregelmatige opzegging, de transitievergoeding en een billijke vergoeding. De kantonrechter acht de door werkgever genoemde redenen voor het gegeven ontslag op staande voet niet afdoende. Het gegeven ontslag opstaande voet is daarmee niet rechtsgeldig gegeven. Nu werknemer evenwel berust, zal de rechter overgaan tot afwikkeling van de alsdan aan de orde zijnde vergoedingen.

Vergoedingen

Nu het gegeven ontslag op staande voet op onheuse gronden is gegeven dient werkgever allereerst het reguliere achterstallig loon te voldoen.

Ook de aan werknemer toekomende transitievergoeding wordt toegewezen.

Met betrekking tot de billijke vergoeding, gaat de kantonrechter ervan uit dat vast staat dat de arbeidsovereenkomst – de door werkgever aangevoerde reden voor ontslag wegdenkend – voor onbepaalde tijd bij werknemer in dienst was. Wel heeft werkgever door het gegeven ontslag op staande voet ernstig verwijtbaar gehandeld zodat er ruimte is voor toewijzing van een billijke vergoeding,.  De kantonrechter overweegt hierbij als volgt:

“Bij de bepaling van de billijke vergoeding is verder rekening te houden met de termijn waarbinnen [verzoekster] , die onbetwist heeft aangevoerd dat hij tot op heden geen ander werk heeft gevonden, een andere vergelijkbare baan kan vinden. In de gegeven omstandigheden, waaronder nadelige effecten die het coronavirus op de economie zal hebben, schat de kantonrechter die termijn op 24 maanden. Bij de vaststelling van de hoogte van de billijke vergoeding is er verder rekening mee te houden dat [verzoekster] aanspraak kan maken op WW. Bij de bepaling van de billijke vergoeding is ook rekening te houden met de [verzoekster] toekomende transitievergoeding. Met inachtneming hiervan is de billijke vergoeding naar het oordeel van de kantonrechter vast te stellen op een bedrag ad € 55.000,= bruto.”

Daarmee is er weer een uitspraak in het rijtje van corona0-gerichte uitspraken op te nemen waarbij de rechtbank stil staat bij de huidige samenleving, waarin Corona niet meer weg te denken is.

NOVO’s tip:

We leven in een onrustige tijd en – zoals de minister president het zegt – ook nog eens zonder een concreet perspectief. Niemand kan inschatten hoe lang deze situatie voort blijft duren. Dat maakt dat ook de rechters iets “moeten” met deze nieuwe samenleving. Deze uitspraak geeft aan dat in ieder geval bij de persoonlijke omstandigheden van een werknemer meegewogen wordt hoe de perspectieve op[ de arbeidsmarkt zijn. Bij gesprekken tussen werkgever en werknemer, is het dus wenselijk ook hier goed bij stil te staan. Wilt u weten wat u kunt doen en waar uw rechten liggen? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt bellen naar 0762056040 of mailen naar info@novo-advocatuur.nl

 

]

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!