Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Dwaling bij onjuiste vermelding diploma?

Dwaling bij onjuiste vermelding diploma?

Gepubliceerd: 26-okt-2020 08:00

Dwaling bij onjuiste vermelding diploma?

We krijgen de vraag met regelmaat: wat als iemand informatie verzwegen heeft bij de sollicitatie? Of wat, zoals in onderhavig geval, als iemand juist onjuiste informatie noemt? Zoals het behaald hebben van een diploma? Zoals zo vaak bepalen de omstandigheden van het geval de consequentie.

In dit geval ging het om een hoger beroepszaak bij het Gerechtshof te Den Haag, begin deze maand. Werkneemster was in eerste aanleg in het gelijk gesteld en daar wilde werkgever het niet bij laten zitten.

Onjuiste informatie in sollicitatiebrief

Werkneemster is sinds 4 juni 2018 in dienst getreden bij werkgever, een zorginstelling en wel als Verzorgende IG. Volgens haar cv beschikte werkneemster over een diploma V.I.G. niveau 3. Op 20 februari 2019 (driekwart jaar later) verzoekt werkgever om een kopie van het door werkneemster behaalde diploma. Werkneemster antwoordt daar verbaasd op omdat zij dit al eerder zou hebben toegezonden en ook nog – op haar verzoek – een keer zou hebben retour ontvangen (per mail). Werkgever antwoordt enkel “deeldiploma’s” van werkneemster te hebben, waarop pas op 25 juli 2019 ontslag op staande voet volgt. De reden? Het verstrekken van onjuiste informatie ten tijde van sollicitatie.

Berusting ontslag, verzoek om vergoedingen

Werkneemster berust in het haar gegeven ontslag op staande voet, maar verzoekt in eerste aanleg om toekenning van een billijke vergoeding, een vergoeding wegens onregelmatige opzegging en een reguliere eindafrekening. De kantonrechter gaat mee in het relaas van werkneemster en kent de door haar gevorderde vergoedingen (deels) toe.

Hoger beroep

Het Gerechtshof benoemt dat een van de in artikel 7:678 BW genoemde redenen voor ontslag op staande voet is als de werknemer zodanige daden, eigenschappen of gedragingen toont, die ten gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Daarbij moeten alle omstandigheden van het geval worden meegenomen. De in de ontslagbrief genoemde reden kan daarbij niet later alsnog worden aangevuld. In dit geval betekent dit dat de ontslagreden vast ligt en dus beperkt is tot het verstrekken van onjuiste informatie door werkneemster bij haar sollicitatie. “Werkneemster heeft wel verschillende (deel)certificaten behaald voor verzorgende niveau 3, maar zij mist het overkoepelende diploma. Werkneemster heeft daartegen aangevoerd dat zij niet wist dat als gevolg van gewijzigde regelgeving VIG niveau 3 een beschermde titel was die zij niet mocht voeren maar dat van de opleiding tot VIG niveau 3 bij haar alleen het certificaat voor de module ‘kraamzorg’ ontbrak, dat zij met kraamzorg in de praktijk nimmer te maken had, dat zij al sinds jaren werkzaamheden verrichtte als verzorgende niveau 3 en daarbij dezelfde taken had als een verzorgende IG niveau 3, en dat haar bekwaamheid daartoe nimmer ter discussie heeft gestaan.” Werkgever heeft daarop aangegeven dat ook nog een zogenaamde “proeve van bekwaamheid” ontbrak.

Niet onbekwaam

Het hof geeft aan dat werkneemster weliswaar onjuiste informatie heeft genoemd, maar dat onbetwist is dat werkneemster bekwaam was de werkzaamheden te verrichten en voorts geen handelingen heeft verricht die haar verboden waren uit hoofde van het feit dat zij geen VIG niveau 3 registratie had. Evenmin is werkneemster in haar zorg tekort geschoten of heeft zij anderszins de belangen van werkgever geschaad. Nu werkgever enkel het vermelden van onjuiste informatie als ontslagreden benoemt, gaat het de toetsing van de rechter te buiten of er nog andere punten zouden zijn geweest. Het Gerechtshof bekrachtigt dan ook de uitspraak van de kantonrechter ter zake het ontbreken van een rechtsgeldige grond voor ontslag op staande voet en gaat mee in de door de kantonrechter opgelegde billijke vergoeding.

NOVO’s tip

Te vaak gaat het fout in het opstellen van een ontslagbrief. De reden of redenen moeten goed vermeld staan anders loop je, zoals in onderhavige uitspraak, het risico dat je niet achteraf alsnog kan aanvullen. Daarbij komt dat altijd gekeken dient te worden naar de omstandigheden van het geval, de persoonlijke omstandigheden van de werknemer daarbij meegenomen. Wilt u weten hoe u een juiste ontslagbrief op kunt stellen? Of wilt u juist weten of het aan u gegeven ontslag wel mag? Mail of bel met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken via de mail op info@novo-advocatuur.nl of telefonisch op 076-2056040.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!