Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
De vereisten voor overgang van onderneming

De vereisten voor overgang van onderneming

Gepubliceerd: 23-nov-2020 08:00

De vereisten voor overgang van onderneming

De (her)aanbesteding van een dienst of project leidt vaak tot discussies over overgang van onderneming. Wat gebeurt er met het arbeidscontract als diensten zoals beveiliging en schoonmaak wordt uitbesteed aan een andere partij. Met andere woorden, wat zijn de vereisten waaraan moet worden voldaan om te kunnen spreken van een overgang van onderneming?

Een dergelijke discussie deed zich voor in de gemeente Waadhoeke en werd voorgelegd aan de rechtbank te Assen. De gemeente besteedt het parkeertoezicht uit aan Stichting Veiligheidszorg Drenthe. Een dienst die eerst werd uitgevoerd door InPublic. Twee werknemers (parkeercontroleur/BOA) van InPublic menen dat door de aanbesteding sprake is van een overgang van onderneming en vorderen in een kortgedingprocedure dat Stichting Veiligheidszorg en de gemeente hun verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst nakomen.

Vereisten

Voor een overgang van onderneming is vereist dat de identiteit van de onderneming is behouden. Dit kan worden getoetst aan de feitelijke omstandigheden zoals: 

  1. De aard van de betrokken onderneming,
  2. Het feit of er al dan niet materiële activa worden overgedragen,
  3. De waarde van de activa,
  4. Het feit of het personeel al dan niet wordt overgenomen,
  5. Het feit of de klantenkring al dan niet wordt overgedragen
  6. De mate waarin de ondernemingsactiviteiten voor en na de overgang met elkaar overeenkomen,
  7. De duur van een eventuele onderbreking van die activiteiten, één en ander in onderling verband en samenhang beschouwd. De genoemde factoren zijn dus geen absolute eisen, maar vormen deelaspecten van een te verrichten globaal onderzoek en dienen niet afzonderlijk, maar in onderling verband te worden beoordeeld.

Arbeids- of kapitaalintensief

Tevens toetst de voorzieningenrechter of de activiteit die uitgevoerd werd door de twee parkeercontroleurs arbeidsintensief of kapitaalintensief was. Hieraan moet worden getoetst om te bepalen wat het belangrijkst is om de activiteit te kunnen uitvoeren: het personeel of de activa? 

In onderhavig geval bepaalt de voorzieningenrechter dat parkeercontrole kapitaalintensief is, aangezien de parkeerinstallaties zoals de betaalautomaten, vergunningen en parkeervakken niet tot de uitrusting van de controleurs in kwestie behoren maar het voorwerp zijn van hun toezicht. Nu deze niet mee overgaan wordt de vordering van de controleurs daarmee afgewezen. De uitbesteding van het parkeertoezicht leidt in onderhavig geval dus niet tot overgang van onderneming.

NOVO’s tip

Overgang van onderneming dient per situatie, sector en activiteit te worden beoordeeld. Twijfelt u over uw situatie? Neem contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via 076-2056040 of stuur een e-mail naar info@novo-advocatuur.nl.

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!